background
Aktualitātesarrow
Tāpat kā teātris sākas ar garderobi, tā uzņēmums sākas ar sekretāri.

Tāpat kā teātris sākas ar garderobi, tā uzņēmums sākas ar sekretāri.

28.09.2015

Mācību centra „BUTS” Valmieras filiālē septembra vidū noslēdzās apmācība programmā “Administatīvie un sekretāra pakalpojumi”.

Kopš maija mēneša 8 topošās sekretāres pieredzējušu pedagogu vadībā apguva  teorētiskās un praktiskās zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas  sekretāres – lietvedes darbam uzņēmumos un iestādēs.


“BUTS“ pedagoģes Evijas Stankevičas  vadībā tika apgūtas lietvedības, personālvadības, biroja darba organizācijas zinības, mūsdienīgu datorzinību pielietojums biroja darbā mācīja  Gundega Stūrīte, par darba vidē lietojamo lietišķo latviešu valodu kursantus izglītoja Dace Lediņa bet  ikdienas darba un sadzīves situācijās tik nepieciešamās  sakarsmes  prasmes mācīja Ingrīda Lielmane.

Pēc teorētisko zināšanu apguves, kvalifikācijas prakses laikā topošajām sekretārēm bija iespēja pārbaudīt un palildināt nodarbībās iegūtās  zināšanas un prasmes, iejūtoties uzņēmumu un iestāžu kolektīvos un pieredzes bagātu prakšu vadītāju vadībā iegūt jaunu pieredzi  sekretāres darba ikdienas pienākumos.        
               
Kursante Ilze Skujiņa  apmācības vērtē kā ļoti vērtīgu izglītību, kurā “galveno lomu” spēlēja ieinteresēti , zinoši un patīkami pasniedzēji. “Katra izglītība ir kā atspēriena punkts nākamajam karjeras solim. Es esmu gandarīta, ka prakses vietu izvēlējos VID, kur guvu ļoti vērtīgu, noderīgu  un pozitīvu pieredzi. Bija patīkami mācīties mācību centrā “BUTS” , patika viss – gan mācību organizācija, gan pasniedzēji. Man tas bija ļoti vērtīgs ieguvums”.

 “BUST“ pedagoģe Evijas Stankevičas saka: “Uzsākot savu darbu ar lietvežu grupu, varēja just tūlītēju atdevi no topošiem jauniem lietvežiem, visiem bija augsta motivācija - mainīt līdzšinējo darba pieredzi uz sev vēlamo. Kā rezultātā arī kopējais grupas darbs veda tikai uz rezultātu - lietveža kvalifikācija, ko arī uzrādīja kvalifikācijas eksāmens un no septiņiem lietvežiem trīs lietveži tūlīt pēc eksāmena sāka strādāt jaunā profesijā. Ar šādiem studentiem pasniedzējam ir viegli un patīkami strādāt!“

Mācību centrs “BUST“ Valmieras filiāles sekretāre  Daiga Sebre, kura diendienā  rūpējās par apmācību procesa organizēšanu un norisi, atzīmē, ka topošās sekretāres izcēlušās ar apzinību un centību mācību laikā, kas sekretāres darbā būs ļoti vajadzīgas īpašības. 

Apmācības tika realizētas sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūras Valmieras filiāli ESF projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” ietvaros.

Mācību centra “BUTS” Valmieras filiāle pateicas par profesionālu sadarbību projekta kvalitatīvā un sekmīgā realizēšanā NVA Valmieras filiāles projekta koordinējošajām ekspertēm Ingai Aldiņai un Ivai Karpai.atpakaļ