background
Aktualitātesarrow
hot

Vienkāršā ieraksta grāmatvedība

28.11.2022

Kursi "Vienkāršā ieraksta grāmatvedība" sāksies gada nogalē - 25. decembrī. Mācību apjoms - 30 akadēmiskās stundas. Piesakies!

Kursa programma:
- Saimnieciskās darbības veicēju un individuālo komersantu reģistrācija, nodokļu maksāšanas režīmi:

    Iedzīvotāju ienākuma nodoklis no saimnieciskās darbības;
    Patentmaksa;
    Mikrouzņēmumu nodoklis;
    Fiksētais ienākuma nodoklis;
    Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;
    Saimnieciskā darbība nereģistrējoties Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs;
    Pievienotās vērtības nodoklis;

-    Grāmatvedības kārtošana vienkāršā ieraksta sistēmā:

    Saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāls, tā aizpildīšana;
    Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu uzskaite un nolietojuma aprēķināšana;
    Krājumu uzskaite;
    Citi grāmatvedības reģistri;
    Inventarizācija un tās norises kārtība;
    Izdevumu precizēšana;
    Darījumus apliecinošie dokumenti;
    Gada ienākumu deklarācijas sagatavošana, praktiska aizpildīšana;
    Nodokļa nomaksas kārtība.


atpakaļ