background
Aktualitātesarrow
hot

Lokmetināšanā ar mehanizēto iekārtu inertās gāzes vidē (MIG)

27.04.2022

18. maijā sāksies apmācības "Lokmetināšanā ar mehanizēto iekārtu inertās gāzes vidē" (MIG), 480 akadēmiskās stundas. Piesakies!

Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu inertās gāzes vidē (MIG) strādā metālapstrādes un mašīnbūves uzņēmumos, būvfirmās, autoremonta firmās un citos tautsaimniecības uzņēmumos, kuru darbība saistīta ar metālizstrādājumu, to konstrukciju un mehānismu izgatavošanu, lietošanu vai remontu, kā arī var veikt individuālo darbu. Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu inertās gāzes vidē veic leģēto un neleģēto tēraudu, krāsaino metālu un to sakausējumu detaļu, mezglu un konstrukciju metināšanu.

Saīsinājums MIG atvasināts no angļu valodas “metal inert gas” un tulkojumā nozīmē “metāla inertā gāze”.


Piedāvājam sagatavot speciālistus starptautiska metinātāja sertifikāta iegūšanai (atbilstoši vienota Eiropas standarta EN ISO 9606 prasībām), kas metinātājam dod tiesības metināt un sekmīgi konkurēt darba tirgū, strādājot Eiropas Savienības valstīs un citur pasaulē.


Kursa programma:

Profesionālie mācību priekšmeti
  • Lokmetināšanas MIG iekārtas un aprīkojums;
  • Lokmetināšanas (MIG) darbu tehnoloģija*;     
  • Materiālu mācība;
  • Elektrotehnika un elektrodrošība;
  • Sabiedrības un cilvēka drošība;
  • Rasējumu lasīšana;
  • Saskarsme;
Praktiskās mācības
  • Metināšana (MIG) vidē;
Kvalifikācijas prakse;
Valsts noslēguma pārbaudījums.

*profesionālā terminoloģija valsts un angļu valodā


MIG lokmetināšanas priekšrocības:

  • Augsts darba ražīgums;
  • Viegli automatizējams metināšanas veids.


Mācību ilgums:
480 stundas (3 mēneši)
Iegūstamais dokuments: Profesionālās kvalifikācijas apliecība (2. prof.kval.līm.)

Pieteikšanās un sīkāka informācija:
T.: 29278522, 26685727
Adrese: Varšavas iela 24, Daugavpils
E-pasts: daugavpils@buts.lv


atpakaļ