background
Aktualitātesarrow
Pamatlīmeņa zināšanu programma par objekta ugunsdrošību atbildīgajiem darbiniekiem (160 stundas) un UGUNSDROŠĪBA (20 stundas)		Pamatlīmeņa zināšanu programma par objekta ugunsdrošību atbildīgajiem darbiniekiem (160 stundas) un UGUNSDROŠĪBA (20 stundas)
hot

Pamatlīmeņa zināšanu programma par objekta ugunsdrošību atbildīgajiem darbiniekiem (160 stundas) un UGUNSDROŠĪBA (20 stundas)

17.03.2022

21. aprīlī tiks uzsāktas apmācības programmā "Ugunsdrošība un aizsardzība - pamatlīmeņa zināšanu programma par objekta ugunsdrošību atbildīgajiem darbiniekiem" 160 stundu apjomā, kā arī tiek piedāvāts kurss "Ugunsdrošība" 20 stundu apjomā. Mācības notiks ATTĀLINĀTI - MS TEAMS. PIESAKIES!

PAMATLĪMEŅA ZINĀŠANU PROGRAMMA PAR OBJEKTA UGUNSDROŠĪBU ATBILDĪGAJIEM DARBINIEKIEM (160 stundas)

Saskaņā ar „Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumu”, par ugunsdrošību iestādē, organizācijā vai komercsabiedrībā ir atbildīgs tās vadītājs. Attiecīgās iestādes, organizācijas vai komercsabiedrības vadītāja pienākums ir:

  • nodrošināt normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības prasību izpildi;
  • nodrošināt darbinieku apmācību ugunsdrošības jomā;
  • nodrošināt iespēju veikt valsts ugunsdrošības uzraudzību;
  • pēc valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektora pieprasījuma sniegt ar ugunsdrošības jautājumiem saistīto informāciju;
  • ugunsgrēka gadījumā līdz ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu ierašanās brīdim organizēt ugunsdzēsības pasākumus.

Kā nosaka 19.04.2016. MK noteikumi Nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi”, par ugunsdrošību atbildīgajiem darbiniekiem, personām, kurām jāizstrādā rīcības plāns ugunsgrēka gadījumam un ugunsdrošības instrukcija, kā arī personām, kuras veic ugunsdrošības instruktāžu, nepieciešama profesionālā izglītība ugunsdrošībā vai apmācība ugunsdrošības jomā:

  • 178. pants 2. daļa: 
Saimnieciskās darbības objektam un publiskam objektam, kurā var atrasties vairāk par 50 cilvēkiem, kā arī paaugstinātas bīstamības saimnieciskās darbības objektam – atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas licencētai profesionālās izglītības programmai (ne mazāk par 160 stundām).

Mācību laiki:

1. 21.04.2022., plkst. 9.00-12.40
2. 25.04.2022., plkst. 9.00-12.40
3. 28.04.2022., plkst. 9.00-12.40
4. 2.05.2022., plkst. 9.00-12.40
5. 5.05.2022., plkst. 9.00-12.40
6. 9.05.2022., plkst. 9.00-12.40
7. 12.05.2022., plkst. 9.00-12.40
8. 16.05.2022., plkst. 9.00-12.40
9. 19.05.2022., plkst. 9.00-13.20
10. 23.05.2022., plkst. 9:00-13:20
11. 26.05.2022., plkst. 9:00-13:20
12. 30.05.2022., plkst. 9:00-13:20
13. 2.06.2022., plkst. 9:00-14.00
14. 6.06.2022., plkst. 9:00-14.00
15. 27.06.2022., plkst. 9.00-10.20

Pasniedzēja: Ieva Goldmane

Pieteikšanās:
T.: 27840717
E-pasts: darbadrosiba@buts.lv

UGUNSDROŠĪBA (20 stundas)

Kā nosaka 19.04.2016. MK noteikumi Nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi” par objekta ugunsdrošību atbildīgajiem darbiniekiem, personām, kuras izstrādā rīcības plānu ugunsgrēka gadījumam un ugunsdrošības instrukciju, kā arī personām, kuras veic ugunsdrošības instruktāžu, nepieciešama profesionālā izglītība ugunsdrošībā vai apmācība ugunsdrošības jomā. Atbilstoši Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta izstrādātai mācību programmai (ne mazāk par 20 stundām), ja minētās personas strādā objektos, kuros var atrasties no 10 līdz 50 cilvēkiem (izņemot dzīvojamās mājas), vai objektos ar sprādzienbīstamu vidi, tām jāapgūst "Ugunsdrošība" apmācība:
  • 178. pants 1. punkts:
Saimnieciskās darbības objektam un publiskam objektam, kurā var atrasties no 10 līdz 50 cilvēkiem, kā arī saimnieciskās darbības objektam ar sprādzienbīstamu vidi – atbilstoši Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta izstrādātai mācību programmai (ne mazāk par 20 stundām)

Mācību laiki:
1. 21.04.2022., plkst.9.00-12.40
2. 25.04.2022., plkst.9.00-12.40
3. 28.04.2022., plkst.9.00-12.40
4. 02.05.2022., plkst.9.00-12.40

Pasniedzēja: Ieva Goldmane

Pieteikšanās:
T.: 27840717
E-pasts: darbadrosiba@buts.lvatpakaļ