background
Aktualitātesarrow
Jauns seminārs – ieskaties!

Jauns seminārs – ieskaties!

26.07.2021

Ja vārdu salikums “ventilācijas sistēmu ieregulēšana” Tev nav svešs, mums Tev ir lielisks piedāvājums! Tikai 17. un 27. augustā – apgūsti šo profesionālās pilnveides semināru, kas augsti novērtēts jomas profesionāļu vidū!

Ventilācija ir kontrolēta gaisa apmaiņa telpās, kas rada mums labvēlīgu gaisa klimatu (temperatūra, gaisa sastāvs, mitrums). 

Jaunas vai rekonstruētas ventilācijas sistēmas uzdevums ir nodrošināt gaisa apmaiņu telpā. Visbiežāk sastopamā problēma – netiek sasniegts vajadzīgais gaisa daudzums un temperatūra telpā. Šeit talkā nākam mēs, jo pareizi nobalansēta sistēma var nodrošināt telpu ar svaigu gaisu, patērējot krietni mazāk enerģijas. 

Semināra saturs:
 • Ieregulēšanas darbu juridiskie aspekti
 • Obligāti veicamie mērījumi un testi
 • LVS-EN 12599 “Ēku ventilācija – Testa procedūras un mērīšanas metodes, nododot samontētas ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmas” standarta prasības
 • Darba programmas sastādīšana un saskaņošana
 • Darba secība objektā
 • Tehniskas dokumentācijas saturs un noformēšana
 • Darbu nodošana. Garantija. Objektu pavadība
 • Ieregulēšanas darbu veidi
 • Mērīšanas līdzekļu metroloģiskās prasības un to metroloģiskās kontroles kārtība
 • Komforta kritēriji un testi saskaņā ar LVS EN ISO 7730:2006 “Siltuma vides ergonomika. Termālā komforta analītiska noteikšana un interpretācija, izmantojot paredzamā vidējā balsojuma (PMV) un paredzamā neapmierināto personu procenta (PPD) indeksu kalkulāciju un lokālā termālā komforta kritērijus” standarta prasībām
 • Nepieciešamie mērinstrumenti darbu veikšanai. Pielietošana, precizitāte, mērījumu diapazons
 • Diskusijas

Seminārs būs vērtīgs tādiem speciālistiem, kā ventilācijas, apkures, gaisa kondicionēšanas sistēmu projektētāji, būvuzraugi, būvdarbu vadītāji, montāžnieki, servisa apkalpošanas speciālistiem, kā arī profesionālās kompetences pilnveidei aicinām pieteikties arī arhitektus, energoauditorus un būvniecības uzņēmumu pārstāvjus.

Kursu apgūt var ikviens interesents, jo apmācības notiks tiešsaistē, MS Teams platformā!

Pieteikšanās, zvanot mums pa tālr. 28606877, 27898006 vai rakstot uz e-pastu: komercdarbiba@buts.lv

Izvēlies sev ērtāko semināra dienu un valodu, kādā vēlies apgūt informāciju:
17.08.2021 - krievu valoda
27.08.2021 - latviešu valoda

Semināru vadīs jomas profesionālis: Mg.sc.ing. Dmitrijs Ivancovs

Uz tikšanos!


atpakaļ