background
Aktualitātesarrow
Specializēto zināšanu kursi tiešsaistē!

Specializēto zināšanu kursi tiešsaistē!

18.05.2020

Piesakies TIEŠSAISTES kursam "Specializēto zināšanu apguve darba aizsardzības jomā: Būvniecība, ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde” 40 stundas un strādā droši un atbildīgi!

Kursa mērķis - Izglītības procesa rezultātā darba aizsardzības speciālistiem sniegt specifiskas zināšanas par darba vides riska faktoriem un citiem ar darba aizsardzību saistītiem jautājumiem būvniecības, ieguves rūpniecības un karjeru izstrādes nozarē, kā arī veidot prasmes un iemaņas, lai spētu vadīt un organizēt darba aizsardzības nodrošināšanai nepieciešamos pasākumus nozares uzņēmumā.

Kursu vada – kompetentais Darba aizsardzības speciālists Vladislavs Kazakevičs, kas ieguvis profesionālo maģistra grādu Darba aizsadzībā un Darba aizsardzības vecākā speciālista kvalifikāciju.Vairāk kā 5 gadu darba pieredze kā vecākajam Darba aizsardzības speciālistam būvniecību uzņēmumos.

Kurss notiks – 17.06.2020, no plkst. 9:00 līdz 17:30
Dalības maksa: 200 Eur
Kursa norises vieta – tiešsaistē
Iegūstamais dokuments - apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Vairāk par kursu un pieteikšanās: "Būvniecība, ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde"

Ja ir kādi jaut. droši zvani pa tālr. 27840717 vai e – pastā: darbadrosiba@buts.lvatpakaļ