background
Aktualitātesarrow
Kuldīdznieki apgūst projekta vadības zinības! Kuldīdznieki apgūst projekta vadības zinības!

Kuldīdznieki apgūst projekta vadības zinības!

07.05.2014

Mācību centra „BUTS” Kuldīgas filiālē no 28. februāra līdz 28. aprīlim norisinājās profesionālās pilnveides programmas „Projektu vadība” apmācības, kurās zināšanas apguva 12 izglītojamie!

Zināšanas projektu vadībā sniedz ievērojamas perspektīvas mūsdienu darba tirgū, turklāt vērtējamas kā būtiska darbinieka kompetence ilgtermiņā. Mācību procesa rezultātā izglītojamais strukturēti un objektīvi izprot uzņēmuma saimniecisko darbību, piedāvājot jaunas un inovatīvas attīstības stratēģijas. Mācību procesu nodrošināja Ilonda Reita, Ināra Veinberga un Laila Zudāne, kas vērtējamas kā spēcīgs pedagoģiskais sastāvs, par ko arīdzan liecina izglītojamie pozitīvais pedagoga darba novērtējums. Īpaši tika izcelta pedagogu kompetence, labā humora izjūta un profesionālā pieeja.

 

Līga Lasmane atzīst, ka mācību centra „BUTS” organizētie kursi „projektu vadība bija ļoti interesanti. „Kursus vadīja zinošas pasniedzējas, kas interesanti spēja pasniegt savu priekšmetu. Beidzot kursus esmu ieguvusi zināšanas, kas man noderēs arī turpmāk”, priecājas Līga. Savukārt kāda cita izglītojamā spriež, ka mācību process bija interesants, pedagogi zinoši, bet radošā vide ļāva vieglāk uztver mācību priekšmetus, kā arī norāda, ka kursus iesaka apgūt arī citiem.

 

Apmācību gaitā izglītojamie guva zināšanas par projektu dzīves ciklu, projekta komandu, projekta resursiem, plānošanu un dokumentāciju, kā arī prezentēšanu un projektu gaitas novērtēšanas vadību. Kursa apguves rezultātā izglītojamie pratīs nodrošināt projekta vadīšanas procesa veiksmīgu norisi un koordināciju:

- nodefinēt projekta apjomu;
- noteikt lēmuma pieņēmējus, ieinteresētās puses;
- izstrādāt veicamo darbu sarakstu;
- noteikt izpildes termiņus;
- izstrādāt projektu vadības shēmu;
- identificēt resursus, budžetu;
- izvērtēt projekta prasības;
- identificēt projekta gaitu;
- nodrošināt nepieciešamos resursus.

 

Mācību centra „BUTS” Kuldīgas filiāles vadītāja Anna Šņigirova atzinīgi vērtē pedagoga darbu un kursantu apgūto zināšanu kvalitāti, kā arī aicina citus kuldīdzniekus apgūt specifiskas zināšanas savas profesionālās darbības veicināšanai.atpakaļ