background
Aktualitātesarrow
Jauns semināru cikls medicīnas darbiniekiem!

Jauns semināru cikls medicīnas darbiniekiem!

23.10.2019

Aicinām mediķus papildināt savas zināšanas tematiskos semināros, tiekoties ar medicīnas jomas profesionāli - mag. paed., mag. sc.sal., PhD cand., RSU docētāju Ilonu Zariņu. Pirmā tikšanās jau 8. decembrī, Cēsīs, Bērzaines ielā 15!


 

Temats

Pasniedzējs

1. seminārs
08.12.2019
9.00-15.00

Izdegšana darbā, attīstība, izpausmes, fiziskie simptomi u.c. Kā pasargāties no „izdegšanas” darbā. Emocionālās izdegšanas profilakse. (Infekciozās emocijas, Sociālo lomu ambivalence). 

Ilona Zariņa- mag. paed., mag. sc.sal., PhD cand., RSU docētāja

2. seminārs
9.00-15.00

Sadarbība kolektīvā. Cilvēks- palīgs. Medicīnas personālā palīgprofesiju  psiholoģiskie aspekti. Palīgprofesiju  psiholoģiskais atbalsts. Emocionālā inteliģence. 

Ilona Zariņa- mag. paed., mag. sc.sal., PhD cand., RSU docētāja

3. seminārs
9.00-15.00

Psiholoģiskā saskarsme: medicīnas darbinieks – pacients.

Vai mēs Jums esam nepieciešami? Medicīnas iestādes darbinieka profesionālā identitāte.Pirmā iespaida par cilvēku viedošanās shēmas. 

Ilona Zariņa- mag. paed., mag. sc.sal., PhD cand., RSU docētāja

4. seminārs
9.00-15.00

Dzīve un nāve. Mana personīgā attieksme. Humānistiskā , uz personību virzīta pieeja psoholoģijā. Cilvēka vērtību sistēma. 

Ilona Zariņa- mag. paed., mag. sc.sal., PhD cand., RSU docētāja

5. seminārs
9.00-15.00

Konflikta avots medicīnā: Satraukums un agresija.

Ārstniecības  personāla emocijas- instruments pacienta ietekmēšanai. Konfliktu vadība. Konfliktogēni. Konfliktu regulācijas metodes. 

Ilona Zariņa- mag. paed., mag. sc.sal., PhD cand., RSU docētāja

6. seminārs
9.00-15.00

Stresa menedžments- ārstniecības personāla darbā. ‘’Labais’’ stress- „sliktais’’ stress.

Artterapija. Personīgo resursu meklējumos. Sintoniskais saskarsmes modelis. Komunikatora kompetences.

Ilona Zariņa- mag. paed., mag. sc.sal., PhD cand., RSU docētāja

7. seminārs
9.00-15.00

Laika menedžments. Tā ietekme uz darba kvalitāti. Laika un savu vērtību interpretācija (subjektīvais laiks). 

Ilona Zariņa- mag. paed., mag. sc.sal., PhD cand., RSU docētāja


Pieteikties pa tālr. 27898037 vai e – pastā: cesis@buts.lv

Ir iespējams izvēlēties vienu vai vairākus seminārus, kā arī piedāvājam apmācības pie Jums, ja ir vismaz 12 cilvēku grupa.

Tiekamies semināros!


atpakaļ