background
Aktualitātesarrow
Ceļš līdz metinātāja sertifikāta iegūšanai

Ceļš līdz metinātāja sertifikāta iegūšanai

18.03.2014

Lai iegūtu metinātāja sertifikātu nepietiek vien ar prasmēm metināšanā. Pretendentiem šī sertifikāta iegūšanai ir nepieciešami izglītības dokumenti par teorētiskās un praktiskās sagatavošanas kursu beigšanu.

Sagatavošanās zināšanu pārbaudei

Mācību centra „BUTS” Metināšanas un sanitārtehnikas nodaļas kvalificētie speciālisti nodrošina izglītojamo (neatkarīgi no esošām zināšanām un prasmēm metināšanā) sagatavošanu sertifikācijas procesam. 
     

Pieteikums metinātāja sertifikāta iegūšanai

Ministru kabineta noteikumi Nr.588 „Metālmateriālu metinātāju un defektoskopistu sertificēšanas kārtība reglamentētajā sfērā” nosaka ka, lai iegūtu metinātāja profesionālo kvalifikāciju apliecinošu sertifikātu (metinātāja sertifikātu), pretendents sertifikācijas institūcijā iesniedz attiecīgu iesniegumu un izglītības dokumentu par teorētiskās un praktiskās sagatavošanas kursu beigšanu.

Zināšanu pārbaude

Sertifikācijas institūcija pēc minēto dokumentu saņemšanas novērtē pretendenta kvalifikācijas atbilstību sertifikācijai pieteiktajā jomā, organizējot zināšanu pārbaudi. Pārbaudes laikā pretendents demonstrē savas teorētiskās zināšanas un praktiskās prasmes, veicot vienu vai vairākus metināšanas darbus uz procedūras pamata.

Ja zināšanu pārbaude nokārtota sekmīgi un persona ir sasniegusi 18 gadu vecumu, sertifikācijas institūcija pretendentam izsniedz metinātāja sertifikātu. Sertifikātā norāda metinātāja vārdu, uzvārdu, personas kodu un darbības jomu, sertifikāta numuru, izsniegšanas datumu un derīguma termiņu, kā arī sertifikācijas institūcijas identifikācijas datus.


Informācijai

Iesakām griezties mācību centrā „BUTS”, lai mūsu speciālisti novērtētu Jūsu prasmes un sniegtu visu nepieciešamo atbalstu pārbaudījuma nokārtošanai  – metinātāja sertifikāta iegūšanai!

 

Kontaktinformācija:
Metināšanas un sanitārtehnikas nodaļas vadītājs
Nikolajs Demidovs

Tālrunis: 67408209, 27898016
E-pasts: metalapstrade@buts.lv

atpakaļ