background
Aktualitātesarrow
SEMINĀRI SEPTEMBRĪ:

SEMINĀRI SEPTEMBRĪ: "Neparastā glezniecība-vizuāli plastiskā darbnīca “ un "Ieteikumi dokumentēšanas minimizācijai un dokumentu noformēšanas efektivizācijai”

21.08.2018

Mācību centra “BUTS” Jelgavas filiāle aicina pieteikties aktuāliem un daudzpusīgiem semināriem!

"Neparastā glezniecība-vizuāli plastiskā darbnīca"

Neparastās glezniecības darbnīcas galvenais mērķis ir rosināt dalībnieku fantāziju  pielietojot jaunas gleznošanas tehnikas. Apgūtās iemaņas noderēs gan lielformāta gleznās, gan radošās apsveikuma kartiņās, gan interjera dizainā.

Darbnīcas programma:
 • Krāsu dabas  vizuāli  plastiskais  pielietojums, faktoriālā glezniecība
 • Krāsu krāšanas tehnikas (pludināšana, liešana, šļaksti, ornamenti)
 • Ne tikai otas-dažādu palīglīdzekļu izmantošana gleznošanā
 • Reljefi, faktūras, virsmas dekoratīvie elementi
 • Papīra, celtniecības materiāla u.c. elementu pielietošana faktūras iegūšanai. Dekorācija.
 • Brīvas domas risinājumi ar krāsām,radošums un individualitāte

Datums: 19.septembris “Ieteikumi dokumentēšanas minimizācijai un dokumentu noformēšanas efektivizācijai”

Mācību centra “BUTS” Jelgavas filiāles aicina pieteikties aktuālam divu dienu semināram (20. un 25. septembrī) par lietvedības procesu efektīvu realizāciju. 


A modulis – MINIMIZĀCIJA (4st.)
Norises laiks: 20.09.2018 no 13:00-17:00

Programma:
 • Dokumenti un to pārvaldība “vispārējas datorizācijas” un "datu aizsardzības" apstākļos
 • Kas lietvežiem jāzina par datu aizsardzību - tikai svarīgākais
 • Oficiālā elektroniskā adrese - ieskats
 • Rīcība līdzās pastāvot papīra un elektroniskajiem dokumentiem:
 • Elektroniskais paraksts un darbības ar elektroniski parakstītiem dokumentiem
 • Failu nosaukumi un failu sistēmas: biežākās problēmas un praktiski ieteikumi
 • Elektronisko dokumentu atspoguļošana lietu nomenklatūrā
 • E-dokumentu glabāšanas un arhivēšanas principi


B modulis – EFEKTIVIZĀCIJA (4st.)
Norises laiks: 25.09.2018 no 13:00-17:00

Programma:
 • Dokumentu noformēšanas tehniskās prasības: malas, atkāpes, rekvizītu izvietojums, veidlapas „galva” u.c.;
 • Dokumentu rekvizīti – juridisko spēku nodrošinošie un „pieklājības”;
 • Pamatieteikumi dažādu dokumentu veidu noformēšanai;
 • Dokumenta sastādītāja loma/atbildība;
 • Kas ko var parakstīt (ietverot aizvietošanu un protokolēšanu);
 • Dokumentu atvasinājumi (ietverot atvasinājumu kopumu);
 • Zīmogi un spiedogi, caurauklošana – ko un kad vajag;
 • Dažāda tipa vēstules, lietišķo vēstuļu adresāts un noslēguma daļa.
 
Semināru vadīs: Dr.oec. Ieva Kalve

______________________

Papildinformācija un pieteikšanās:
Tālrunis: 27898039, 27898029, 63082140
E-pasts: jelgava@buts.lv
Adrese: Jāņa iela 4, Jelgavaatpakaļ