background
Laboratorija

SIA „BUTS” Latvijas neatkarīgā testēšanas laboratorija


Materiālu un vielu testēšana ir viena no atbilstības novērtēšanas komponentēm. Nepieciešamība pēc testēšanas laboratorijām ir aktuāla vairākos gadījumos. Jebkura ražošanas nozare un pat daudzas pakalpojumu sfēras nav iedomājamas bez pārbaudes un testēšanas līdzekļiem. Testēšanas laboratoriju pakalpojumi ir nepieciešami zinātnisku un tehnisku ekspertīžu gadījumos, sarežģītu tehnoloģisku problēmu, produktu vai sistēmas neatbilstību izsekošanai un cēloņu atklāšanai. Testēšana ir arī produktu sertifikācijas nozīmīga sastāvdaļa, īpaši reglamentētajā atbilstības novērtēšanas sfērā.

                   

Kontakti:
Meža iela 7, Rīga, LV-1048, Latvija
Tālr. 67408209, 27898016