background
Veci kursi
Vecu cilvēku aprūpes īpatnības mājas apstākļosarrowprint
Vecu cilvēku aprūpes īpatnības mājas apstākļos

Jūsu ieguvumi:

Apmeklējot semināru uzzināsiet, kā veikt aprūpi mājas apstākļos, lai nenodarītu pāri ne aprūpējamajam, ne arī pašiem sev. Pilnveidosiet zināšanas gan aprūpē, gan arī ikdienas komunikācijā ar aprūpējamo, lai veicinātu vecā cilvēka labsajūtu.

Uzzināsiet  demences simptomus, kā saudzīgi kontrolēt  šīs slimības attīstību un  kā  veidot saskarsmi ar aprūpējamo atbilstoši veselības traucējumiem.
Saskaņā ar 13.06.2017. MK noteikumiem Nr.338 „Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējam”, sociālo pakalpojumu sniedzēja pienākums ir nodrošināt regulāru kvalifikācijas celšanu katru gadu darbiniekiem, kuri strādā ar klientiem 
Semināru īpaši aicināti apmeklēt cilvēki, kuri mājās aprūpē savus tuviniekus, tāpat arī sociālo dienestu darbinieki, kuri ikdienā sniedz aprūpes mājās pakalpojumus sava novada iedzīvotājiem. Kā arī jebkurš cits interesents, kas vēlas pilnveidot zināšanas saskarsmē ar senioriem.

Mācību ilgums: 3 stundas 
Iegūstamais dokuments: Apliecība

Kursa programma:

•    Veco ļaužu aprūpes un saskarsmes īpatnības
•    Demence un tās īpatnības
•    Pozitīvas komunikācijas nozīme darbā ar senioriem


Pieteikties

Kursa mērķis:

Pilnveidot zināšanas un prasmes sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanā darbam ar cilvēkiem, kuri vecuma un veselības stāvokļa dēļ nevar paši sevi aprūpēt.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.

Šobrīd kursu iespējams apgūt šādās Latvijas pilsētās:

Kuldīgas filiāle
Tālrunis:
27898041, 27020514

Adrese:
Kalna iela 19, Kuldīga

E-pasts:
kuldiga@buts.lv


Norises laiks: 12.02.2023