background
Psiholoģija
Pedagoģiskā procesa organizācija un komponenti, pedagoga profesionālās kompetences attīstībaarrowprint
Pedagoģiskā procesa organizācija un komponenti, pedagoga profesionālās kompetences attīstība

Jūsu ieguvumi:

  • Profesionāla izaugsme
  • Spēja veidot un vadīt efektīvu mācību procesu
  • Jaunāko risinājumu ieviešana mācību procesa nodrošināšanā

Pedagoga uzdevums ir mācīt, pilnveidot un iedvesmot. Sēja sekot līdzi laika garam, izglītības standartu prasībām, apmācāmo un sabiedrības interesēm ir nepieciešamība. Aicinām pedagogus, kuri apzinās nepieciešamību sevi pilnveidot un nerimstoši gūst jaunas zināšanas uz semināru par efektīvu mācību procesa veidošanu.


Semināra ilgums: 16 stundas

Kursa programma:

  • Pedagoģijas zinātne un pedagoģiskā darbība
  • Mācību mērķim atbilstošu darba organizācijas formu un metožu izvēle
  • Pedagoga profesionālo kompetenču IKT (zināšanas, prasmes, attieksmes) pilnveide
Pieteikties

Kursa mērķis:

Pilnveidot pedagogu kompetences, kā veidot, uz sabiedrības vajadzībām orientētu pedagoģisku procesu, sniegt izpratni par izglītības jaunām vajadzībām un prasībām. Sekmēt pedagogu tālākizglītību dažādās kompetencēs. Pedagoga, kā radošas personības attīstība.


Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.