background
Projektu vadība
Meistarklase: Projektorientēta organizācija - uzņēmuma veiksmes atslēgaarrowprint
Meistarklase: Projektorientēta organizācija - uzņēmuma veiksmes atslēga

Jūsu ieguvumi:

• Zināšanas par vadības procesiem, attīstības modeļiem;
• Paškritisks vērtējums par sevi kā vadītāju, vadības stila pielāgošana esošai komandai;
• Komandas veidošanas prasmes, izmantojot kompetenču modeļus;
• Prasmes veidot komandas darbu ilgtermiņā, saglabājot nepieciešamo motivāciju un rezultivitāti;
• Zināšanas par inovāciju radīšanas metodēm;
• Komandas atzinīgais vērtējums par Jums kā par profesionālu, kompetentu vadītāju.

Labs vadītājs apzinās, ka organizācijas izaugsmes pamatā ir cilvēki, kas tajā strādā un izprot arī to, ka efektīva komanda neveidojas pati no sevis. Kā tad apvienot šo cilvēku potenciālu tā, lai daudzkārtēji paaugstinātu sagaidāmo rezultātu? Kā veicināt komandas savstarpējo sapratni? Vai mans vadības stils ir piemērots manai šī brīža komandai?

Vadītāj, mēs sniegsim Tev atbildes, kuras Tu vēlies saņemt un rīkus, kurus izmantojot Tu kļūsi par vēl labāku, kolēģu respektējamu vadītāju!


Mācību ilgums: 40 stundas 
Iegūstamais dokuments: Apliecība

Kursa programma:

• Organizāciju, uzņēmumu, sabiedrības attīstības procesu jaunākie pētījumi, attīstības modeļi;
• 21. gadsimta paradigmas – uz kurieni braucam? Kā attīstīties efektīvāk, vadīt pārmaiņu procesus?
• Projektorientēta organizācija. Komandas vadītājs. Stils un attieksme;
• Komandas darbs kā personāla motivācijas, atbildības, rezultativitātes veicinātājs;
• Komandas izaugsmes process;
• Radošuma veicināšana un inovāciju radīšanas metodes;
• Instrumenti komandas attīstības vajadzību izvērtēšanai un attīstības plānošanai, sadarbības veidošanai, personāla attīstībai, konfliktu risināšanai, sarunu, sanāksmju vadīšanai, ideju ģenerēšanai un laika resursu plānošanai;
• Projekts kā radošs process, pašradošs process;
• Kompetenču modeļu izmantošana komandas locekļu atlasē, komandu veidošanā.
Pieteikties

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā veicināt projektu vadītāju un uzņēmēju komandas veidošanas un vadīšanas spējas.


Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.