background
Personāla vadība
Darbs ar personālu - motivācija, komunikācija, komandas veidošanaarrowprint
Darbs ar personālu - motivācija, komunikācija, komandas veidošana

Jūsu ieguvumi:

 • Veidot sarunas ar darbiniekiem;
 • Organizēt un uzturēt labu mikroklimatu kolektīvā;
 • Motivēt darbiniekus ilgtermiņā;
 • Uzturēt pozitīvu iekšējo komunikāciju;
 • Uzlabos šādas vadītāja kompetences – citu attīstības veicināšana, komunikācija, līderība, personiskā attīstība;
 • Katrs semināra dalībnieks sastādīs individuālo darba plānu iegūto zināšanu ieviešanai savā darbavietā.

Katram zināms, ka labs darbinieks ir motivēts darbinieks. Tādējādi vadītājs, kurš ir motivēts pats un prot motivēt savus darbiniekus, ir zelta vērts. Šajā seminārā dalībnieki uzzinās, kas ir un kas nav motivējoši viņu darbiniekiem!
Aicinām pilnveidot savas zināšanas visu līmeņu vadītājiem, personāldaļu speciālistiem un darbiniekiem, kā arī ikvienam, kas vēlas labāk izprast motivācijas nozīmi mūsdienās un gūt iedvesmu savas komandas motivācijas paaugstināšanā, komandas veidošanā un iekšējās komunikācijas attīstīšanā.

Semināra ilgums: 16 stundas (divas dienas)
Iegūstamais dokuments: Apliecība

Kursa programma:

Darbinieku motivācija:
 • 8 motivācijas principi;
 • Kā motivēt savus darbiniekus mūsdienu reālajā vidē – motivācijas principu praktiskais pielietojums:
-    būt motivētam pašam;
-    pārrunas ar darbiniekiem;
-    skaidru mērķu izvirzīšana;
-    kā radīt motivējošu darba vidi;
-    kā veidot labu mikroklimatu kolektīvā; kā izskaust intrigas;
 • „Sarežģītie” darbinieki un kā ar viņiem strādāt;
 • Biežākās kļūdas motivācijas sistēmas izstrādē un ieviešanā;
 • Individuālais darba plāns – kā ieviest apgūto savā darbā (praktiskā nodarbība);
Iekšējā komunikācija, saskarsme:
 • Organizācijas līmeņa iekšējā komunikācija:-    kā informācija tiek sagatavota, noformēta un izplatīta tālāk organizācijā;
-    informācijas kanāli – valoda (sapulces), elektroniskie kanāli, papīra dokumenti;
-    informācijas menedžments organizācijā;
 • Komunikācija kā vadītāja amata kompetence:
-    transakcionālā analīze – lomas komunikācijā;
-    kā nodrošināt, lai pieņemtie lēmumi tiktu saprasti un pieņemti;
-    ko praksē nozīmē “efektīva komunikācija”;
-    atgriezeniskā saite – gan pozitīva, gan negatīva (kritika). Kas tas ir, kā tā darbojas, kā to pareizi sniegt (+ praktiskās nodarbības);
Komandas veidošana:
 • Grupu attīstības teorija;
 • Dažādi komandu darbošanās veidi;
 • 3 efektīvas komandas pamatprincipi;
 • Augsti efektīvas un motivētas komandas veidošana;
 • Vadītāja un komandas sadarbība.
Pieteikties

Kursa mērķis:

 • Radīt izpratni par to, kas ir motivācija, par nemateriālās motivācijas veidiem un principiem;
 • Parādīt, kādā veidā motivācijas principus praktiski pielietot ikdienas darbā;
 • Iegūt zināšanas praktisko pielietojumu iekšējā komunikācijā;
 • Dod dalībniekiem zināšanas un efektīvus paņēmienus komandas izveidošanai un tās darba augstas kvalitātes nodrošināšanai;
 • Dod dalībniekiem papildus sociālās kompetences, kuras nepieciešamas savas lomas komandā apzināšanai un tās maksimālai realizācijai;
 • Piedalīties komandas izveidošanas procesā.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.