background
Personāla vadība
Socionika kā instruments personāla atlasē un optimizēšanāarrowprint
Socionika kā instruments personāla atlasē un optimizēšanā

Jūsu ieguvumi:

Izmantojot Jūsu esošo pieredzi un zināšanas, ar citām „acīm” paraudzīties uz uzņēmuma darbu un saviem darbiniekiem, izpratīsiet iepriekš šķietami maznozīmīgus procesus,  nešaubīgi un nekļūdīgi rīkoties uzņēmuma labā.

Uzņēmuma vadītājs, ieguldot santīmu, grib nopelnīt latu, darbinieks grib saņemt latu, bet strādāt par santīmu! Bet izrādās, ka nauda nemaz nav stimuls visiem darbiniekiem strādāt labāk, vairāk, bieži algas pielikums vai prēmija darbiniekam dod tikai īslaicīgu darba spara un ražīguma pieaugumu. Tie ir izdevumi, kas nenes peļņu darba devējam un darbinieks joprojām nav apmierināts. Tā tiek izniekotas trīs dārgas lietas - nauda, laiks un nervi!

Seminārā stāstīšu par to, kā saprast un novērtēt, kurš tiešām ir labs darbinieks, bet kurš tikai labs cilvēks. Kāda ir motivācija ikvienam no padotajiem, jo kāds strādā dēļ statusa un naudas, cits – savas unikalitātes apliecināšanai, bet trešajam būs svarīgi pierādīt savas profesionālās spējas. Kā iedot katram tieši to, ko viņš vēlās, lai abas puses būtu ieguvēji – trāpīgi motivēts, gandarīts darbinieks un apmierināts darba devējs, kurš nemet naudu vējā.

Seminārs notiks aktīvas, radošas diskusijas veidā un ikvienam būs iespēja uzdot tieši sev aktuālus un interesējošus jautājumus, kā arī dalīties savā pieredzē. Paši uz saviem piemēriem uzreiz varēsiet izprast atbilstošas nemateriālās motivēšanas nozīmību.

Semināra ilgums: 8 stundas 
Izsniedzamais dokuments: Apliecība

Kursa programma:

  • Tipiskas sadzīves situācijas, kas atspoguļo likumsakarības, kurām nepievēršam uzmanību, jo neizprotam tās. Nemateriālās motivēšanas iespējas. Īstais cilvēks īstajā vietā. Kā to noskaidrot? Kurš ir dzimis priekšnieks, bet kuram tomēr labāk palikt par padoto?  Metodes. Testi. Piemēri;
  • Darba laiks, darba dienas un nedēļas ilgums. Vai visiem jāstrādā tieši 8 stundas? Darba laika organizācija. Kam ir svarīgi strādāt konkrēti noteiktu darba laiku, bet kas jutīsies motivētāks strādājot elastīgu darba laiku. Piemēri;
  • Vai visiem vajag mācīties? Kurš darbinieks mācās procesa pēc, bet kuram mācības tiešām nepieciešamas labākai darba veikšanai? Piemēri. Salīdzinājumi;
  • Koplīguma noslēgšana, tā loma darba attiecībās. Koplīgumā ietveramo jautājumu loks, tā forma un saturs. Kā noslēgt abām pusēm pieņemamu un reāli motivējošu koplīgumu? Vai koplīgums ir tikai darba ņēmēja labumu gūšanas instruments? Kā noslēgt arī darba devējam izdevīgu koplīgumu.
Pieteikties

Kursa mērķis:

Apgūt zināšanas par darbinieka motivātoru noskaidrošanas metodēm, alternatīvās motivēšanas veidiem. Sniegt praktiskus padomus par motivēšanas līdzekļu ietveršanu koplīgumos, darba kārtības noteikumos, novērtēšanas sistēmās un citos ar personālu saistītos dokumentos.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.