background
Personāla vadība
Kā pieņemt darbā pārdevēju, nevis preču sargātājuarrowprint
Kā pieņemt darbā pārdevēju, nevis preču sargātāju

Jūsu ieguvumi:

  • Saprast un noteikt darbinieka profesionālo kompetenču diapazonu;
  • Izprast un izvērtēt cilvēku informācijas uztveres veidus un informācijas nodošanas metodes;
  • Veicināt pozitīvu darbinieku savstarpējo attiecību veidošanos;
  • Veidot produktīvu saskarsmi darbā ar klientiem ilgtermiņā.

Īstais cilvēks īstajā vietā strādā ar prieku un palīdz uzņēmējam pelnīt vairāk, bet neveiksmīgi izvēlēts darbinieks ar vieglu rokas vēzienu padara par bezvērtīgām visas pūles, laiku, naudu un nervus, ko īpašnieks ieguldījis uzņēmuma izveidē un attīstībā.
Nāciet uz semināru un uzziniet par metodi, kas liks citām acīm paskatīties uz cilvēkiem un saskatīt viņu patieso būtību, „redzēt cauri” darba intervijā uzliktajai maskai un ieskatīties nākotnē.

Semināra ilgums: 7 stundas
iegūstamais dokuments: Apliecība

Kursa programma:

  • Potenciālā darbinieka darbaspēju kvalitāšu noteikšana;
  • Konfliktsituāciju risināšana kolektīvā;
  • Tipiskas sadzīves situācijas, kas atspoguļo likumsakarības, kurām nepievēršam uzmanību, jo neizprotam tās. Nemateriālās motivēšanas iespējas. Īstais cilvēks īstajā vietā. Kā to noskaidrot? Kurš ir dzimis priekšnieks, bet kuram tomēr labāk palikt par padoto?  Metodes. Testi. Piemēri;
  • Darba laiks, darba dienas un nedēļas ilgums. Vai visiem jāstrādā tieši 8 stundas? Darba laika organizācija. Kam ir svarīgi strādāt konkrēti noteiktu darba laiku, bet kas jutīsies motivētāks strādājot elastīgu darba laiku. Piemēri;
  • Vai visiem vajag mācīties? Kurš darbinieks mācās procesa pēc, bet kuram mācības tiešām nepieciešamas labākai darba veikšanai? Piemēri. Salīdzinājumi;
  • Koplīguma noslēgšana, tā loma darba attiecībās. Koplīgumā ietveramo jautājumu loks, tā forma un saturs. Kā noslēgt abām pusēm pieņemamu un reāli motivējošu koplīgumu? Vai koplīgums ir tikai darba ņēmēja labumu gūšanas instruments? Kā noslēgt arī darba devējam izdevīgu koplīgumu.
Pieteikties

Kursa mērķis:

Sniegt zināšanas, kas palīdzēs izvēlēties darba specifikai atbilstošus darbiniekus, ņemot vērā sociālpsiholoģiskās īpašības, nodrošinās uz izaugsmi vērsta kolektīva veidošanos.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.