background
Mārketings un komerczinības
Klientu apkalpošanas speciālistsarrowprint
Klientu apkalpošanas speciālists

Jūsu ieguvumi:

 • Iegūsiet nepieciešamo teorētisko sagatavotību un profesionālo meistarību klientu pieņemšanas un apkalpošanas organizācijā uzņēmumā;
 • Spēsiet patstāvīgi veikt kvalificētu izpildītāja darbu;
 • Plānot un organizēt dažāda profila uzņēmumu biroja darbu;
 • Pārstāvēt uzņēmumu izstādēs un citās uzņēmuma mārketinga aktivitātēs;
 • Iegūsiet izpratni un iemaņas darbam ar dažāda veida pārvaldes dokumentu izstrādāšanu un to aprites organizēšanu uzņēmumos;
 • Pratīsiet pielietot specializētās datorprogrammas un elektroniskos sakaru līdzekļus klientu apkalpošanas procesa nodrošināšanā un dokumentēšanā;
 • Izglītības programmas ietvaros apgūsiet darbu ar MS Office standartprogrammatūru, kā arī dažādu biroja tehniku ikdienas biroja darba nodrošināšanai.

Klientu apkalpošanas speciālists ir kvalificēts apkalpojošās sfēras darbinieks un var strādāt uzņēmumu struktūrdaļās, kas nodarbojas ar klientu apkalpošanu, dokumentu pārvaldību, biroja darba organizēšanu un mārketinga pasākumiem. 

Mācību ilgums: 960 stundas 
Iegūstamais dokuments: Profesionālās kvalifikācijas apliecība (3. prof.kval.līm.)

Kursa programma:

Profesionālie mācību priekšmeti:
 • Klientu apkalpošana;
 • Lietvedība;
 • Saskarsme;
 • Lietišķā etiķete;
 • Mārketinga pamati;
 • Grāmatvedības pamati;
 • Komercdarbības pamati;
 • Loģistikas pamati;
 • Lietišķās svešvalodas (angļu, krievu);
 • Datormācība;
 • Darba aizsardzība;
Praktiskās mācības:
 • Klientu apkapošanas organizēšana;
Kvalifikācijas prakse; 
Valsts noslēguma pārbaudījums.
Pieteikties

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā sagatavot klientu apkalpošanas speciālistu, kurš informē esošos un potenciālos klientus par uzņēmuma produktiem vai pakalpojumiem, piedalās mārketinga pasākumos, lieto specializētās datorprogrammas un elektroniskos sakaru līdzekļus klientu apkalpošanas procesa nodrošināšanā un dokumentēšanā, veic sniegto pakalpojumu finanšu operācijas, aizpilda finanšu pirmdokumentus un izstrādā dažāda veida pārvaldes dokumentus. Klientu apkalpošanas specialists strādā pie komersantiem, valsts un pašvaldības institūcijās, sabiedrībās, nodibinājumos.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.