background
Mārketings un komerczinības
Mazumtirdzniecības komercdarbinieksarrowprint
Mazumtirdzniecības komercdarbinieks

Jūsu ieguvumi:

 • Spēsi noteikt uzņēmuma tirgus daļu un mērķauditoriju;
 • Analizējot tirgu, spēsi noteikt un lietot optimālus pārdošanas veidus;
 • Uzraudzīt konkurentus un noteikt uzņēmuma konkurētspējas priekšrocības;
 • Piedalīties cenu stratēģijas izstrādē;
 • Izstrādāt pārdošanai atbilstošu preču virzīšanas politiku;
 • Veicināt uzņēmuma zīmola atpazīstamību;
 • Izveidot preču piegādātāju datu bāzi;
 • Plānot un kontrolēt preču izvietojumu;
 • Izzināt pircēju vēlmes;
 • Piedāvāt un demonstrēt preci pārdošanai;
 • Patstāvīgi strādāt ar kases aparātu un naudas līdzekļiem, veikt bezskaidras naudas norēķinus;
 • Spēsi izstrādāt darba plānu un darba grafiku;
 • Sastādīt un noformēt lietvedības dokumentus, sastādīt līgumus un preču pavaddokumentus.

Mazumtirdzniecības komercdarbinieks strādā tirdzniecības uzņēmumu struktūrdaļās vai kā pašnodarbināta persona, vai kā individuālais komersants, kas nodarbojas ar pircēju piesaisti un apkalpošanu, tirgus izpēti un organizē preču apriti, virzīšanu tirgū un sagatavo un demonstrē preces/pakalpojumu. Veic mārketinga pasākumus, piedalās cenu politikas veidošanā, piedāvājumu sagatavošanā uzņēmuma dalībai iepirkumos. Veic ar loģistiku un preču pārdošanu saistīto darbību uzskaiti uzņēmuma noteiktā kārtībā, kārto lietvedības dokumentus šajās jomās.

Esi kompetents šajā jomā, bet Tev nav dokumenta, kas to pierāda? Ir iespējams pieteikties arī tikai eksāmenam un iegūt profesionālās kvalifikācijas apliecību 1 dienas laikā, kā arī saņemt izdevumu kompensāciju 90% vai 100 % apmērā no ES fonda un valsts budžeta līdzekļiem. Vairāk: "Profesija 1 dienas laikā"

Mācību ilgums: 960 stundas
Iegūstamais dokuments: Profesionālās kvalifikācijas apliecība (3.prof.kval.līm.)


Kursa programma:

Profesionālie mācību priekšmeti:
 • Tirgzinības un reklāma;
 • Uzskaites un atskaites pamati;
 • Pārtikas sanitārijas un higiēnas pamati;
 • Prečzinība;
 • Tirdzniecības iekārtas;
 • Uzņēmuma darba organizācija;
 • Pārdošanas psiholoģija;
 • Lietišķā saskarsme;
 • Uzņēmējdarbības pamati;
 • Grāmatvedība un nodokļu sistēma;
 • Darba aizsardzība;
 • Lietvedība;
 • Datormācība.

Kvalifikācijas prakse;
Valsts noslēguma pārbaudījums.


Pieteikties

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā sagatavot mazumtirdzniecības komercdarbinieku, kurš nodarbojas ar nepieciešamo resursu plānošanu, organizē un uzrauga preču un/vai pakalpojuma iepirkšanu un pārdošanu, veic saimnieciskās darbības uzskaiti, dokumentēšanu, analizē informāciju.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.