background
Mārketings un komerczinības
Klientu apkalpošanas operatorsarrowprint
Klientu apkalpošanas operators Klientu apkalpošanas operators

Jūsu ieguvumi:

  • Prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas klientu apkalpošanas profesionālo pienākumu pildīšanai.

Klientu apkalpošanas operators strādā dažādos uzņēmumos un iestādēs, kas saistīts, ar klientu un apmeklētāju pieņemšanu un apkalpošanu. Nodarbojas ar informācijas un konsultāciju sniegšanu, pasūtījumu pieņemšanu, reģistrēšanu un to apstrādi.

Mācību ilgums: 480 stundas
Iegūstamais dokuments: Profesionālās kvalifikācijas apliecība

Kursa programma:

Profesionālie mācību priekšmeti:
  • Klientu apkalpošana*; 
  • Lietišķā valsts valoda;
  • Saskarsme;
  • Lietišķā etiķete;
  • Datormācība;
  • Biroja darba organizācija;
  • Dokumentu pārvaldība;
  • Darba drošība un aizsardzība**.
Kvalifikācijas prakse; 
Valsts noslēguma pārbaudījums. 

*integrēta angļu valoda
**integrēta pirmā palīdzība, vides aizsardzība, darba tiesības
Pieteikties

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā nodrošināt profesionālās tālākizglītības apguvi un sagatavot komerczinību nozares 2. profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas "Klientu apkalpošanas operators" speciālistu.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.