background
Kvalitātes vadība
Kvalitātes vadībaarrowprint
Kvalitātes vadība

Jūsu ieguvumi:

  • Organizēt un efektīvi vadīt kvalitātes vadības sistēmas izstrādāšanu;
  • Pielietot reglamentējošos normatīvos aktus;
  • Plānot darbu un noteikt to prioritātes;
  • Pārliecināt citus un prast argumentēt savu viedokli.

Kvalitāte – ir izstrādājuma vai pakalpojuma īpašību un raksturojumu kopums, kurš nosaka to spēju apmierināt noteiktas vai paredzamās vajadzības. Kvalitātes jēdziena sarežģītība slēpjas tā daudznozīmīgumā, respektīvi, kvalitātes jēdzienu var skatīt no filozofiskā, sociālā, ekonomiskā, tehniskā un no cita redzes viedokļa. Konkurences cīņā kvalitāte kopā ar jaunievedumiem veido vienīgo, bet pašu iedarbīgāko ieroci. Tieši cīņa par patērētāju (bet pēdējo desmit gadu laikā arī cīņa par izeju tirgū vispār) piespiež ražotājus sacensties par savas produkcijas kvalitatīvo raksturojumu uzlabošanu. Kā šajā cīņā gūt pārsvaru? – Nāc un uzzini par kvalitātes būtību, līmeņiem un attīstību, kvalitātes vadības sistēmu būtību, darbības principiem, pielietojamību, nozīmi organizācijas attīstības un darba efektivitātes paaugstināšanas kontekstā! Kļūsti par savas nozares līderi!

Mācību ilgums:
160 stundas (2-3 mēneši)
Iegūstamais dokuments: Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Kursa programma:

Profesionālie mācību priekšmeti:
  • Kvalitātes vadības sistēmas:
- kvalitātes vadīšanas teorētiskie pamati (kvalitātes jēdziena būtība, kvalitātes līmeņi, kvalitātes idejas attīstība, kvalitātes instrumenti, kvalitātes vadība, metodoloģijas finansiālu un ekonomisku ieguvumu apzināšanai, kvalitātes vadība kā stratēģisko plānu pilnveides instrumets – CAFFails, ISO standarti, kvalitātes pārvaldīšanas sistēma), 
- kvalitātes pilnveidošanas sistēma (visaptverošas kvalitātes pārvaldības metodoloģija), 
- kvalitātes balvas (EFQM izcilības modelis, kvalitātes sistēmas un procesi, kvalitātes balvas pamatmērķis, kvalitātes balvas izveidošana un ieviešana uzņēmumā), 
- kvalitātes izmaksas (preventīvo izmaksu pieauguma ietekme, kvalitātes izmaksu analīze, iekšējo un ārējo kļūdu izmaksas),
- kvalitātes sistēmu sertifikācija, audits – (audita veidi, audita mērķi, iekšējais audits, audita lietas noformēšana).
  • Starptautiskie kvalitātes standarti:
- ISO standarti un to praktiskais skaidrojums (ISO standartu nākotnes plāni, jaunie globālie izaicinājumi, ISO standartu izstrādes process, ISO standarta skaidrojuma piemēri),
- kvalitātes vadības sistēmas (kvalitātes vadības sistēmu raksturojums, izplatītākās kvalitātes vadīšanas sistēmas, kvalitātes vadības mērķu nospraušana, kvalitātes vadības sistēmas starptautiskais un Latvijas nacionālais standarts).
  • Darba drošība un aizsardzība*.
Noslēguma pārbaudījums.

*Integrēta vides aizsardzība, pirmā palīdzība un darba tiesības
Pieteikties

Kursa mērķis:

Izglītības procesā radīt izpratni par kvalitātes būtību, līmeņiem un attīstību, kvalitātes vadības sistēmām, darbības principiem, pielietojamību, nozīmi organizācijas attīstības un darba efektivitātes paaugstināšanas kontekstā, apgūt kvalitātes uzlabošanas pasākumu procedūras un kvalitātes audita veikšanai nepieciešamās pamatzināšanas.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.