background
Kvalitātes vadība
Kvalitātes vadība (80 st.)arrowprint
Kvalitātes vadība (80 st.)

Jūsu ieguvumi:

 • Pielietot inovācijas attīstības integrējamos kvalitātes vadības rīkus;
 • Izstrādāt, un pilnveidot organizācijas SVID analīzi, vīziju, misiju, stratēģiskos uzdevumus un iekšējās vadības politiku, kas attiecināma uz kvalitāti; 
 • Definēt organizācijas kvalitātes vadības nepieciešamo dokumentāciju; 
 • Optimizēt un uzturēt kvalitātes procesam nepieciešamo dokumentāciju 
 • Zināt procesu vadības, tās izveides, uzlabošanas un pilnveidošanas kritērijus; 
 • Veikt Kvalitātes vadības sistēmas auditus. Zināt auditu veidus; 
 • Izprast sertifikācijas nozīmi kvalitātes vadības procesos.

Izproti kā pielietot un analizēt kvalitātes vadības principus, optimizēt procesus, standartus. Pārvaldi efektivitātes rīkus un inovāciju risinājumus. Proti ieviest, monitorizēt un sistemātiski atjaunināt uzņēmuma kvalitātes vadības sistēmu pēc noteiktajiem organizācijas standartiem un vadības politikas.

Mācību ilgums: 80 stundas
Iegūstamais dokuments: Apliecība

Kursa programma:

1. Kvalitātes pārvaldības sistēma 
 • Kvalitātes pārvaldības sistēmu raksturojums; 
 • Visa veida zudumu samazināšanas meteadoloģijas; 
 • Kvalitātes pārvaldības modeļi, standarti un to praktiskais skaidrojums; 
 • ISO standartu inovācija un attīstība; 
 • Izplatītākās kvalitātes pārvaldības sistēmas; 
 • Kvalitātes sistēmas ieviešanas izvēle.
2. Organizācijas struktūras un stratēģiskās vadlīnijas 
 • Organizācijas SVID analīze, vīzija, misija, stratēģija un mērķi; 
 • Organizācijas struktūra, procesi, procesu mijiedarbība; 
 • Organizācijas Kvalitātes pārvaldības politikas vadlīnijas galvenajos vadības līmeņos; 
 • Organizācijas klienti un to apmierinātība; 
 • Organizācijas produkti un to kvalitātes identificēšana. 
3. Kvalitātes pārvaldības sistēmas ieviešana 
 • Kvalitātes pārvaldības sistēmas dokumentētā informācija; 
 • Kvalitātes pārvaldības sistēmas ieviešanas izmaksas; 
 • Kvalitātes pārvaldības sistēmā iesaistītais personāls, personāla vadība un apmācība, darba grupa un procesu uzraudzības metodes; 
 • Kvalitātes vadības instrumenti;
 • Kvalitātes pārvaldības sistēmas audits. Audita veidi; 
 • Audita instrumenti un procedūras; 
 • Kvalitātes pārvaldības sistēmas atbildības, procedūru un procesu optimizācija; 
 • Kvalitātes pārvaldības sistēmas pilnveide (Neatbilstību, korektīvo un preventīvo darbību vadība);
 • Kvalitātes pārvaldības sistēmu sertifikācija un progresa novērošana.
Pieteikties

Kursa mērķis:

Mērķis: Mācību procesa laikā apgūt Kvalitātes vadības sistēmas izstrādāšanas un ieviešanas procesu. Pēc kursa apguves vadīt organizācijas darbības stratēģijas ieviešanas, pilnveidošanas un attīstības pasākums, kas attiecināmi uz Kvalitātes vadības sistēmu.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.