background
Komunikācija
Veiksmīga studiju darba prezentēšanaarrowprint
Veiksmīga studiju darba prezentēšana

Jūsu ieguvumi:

 • Iemācīsies pareizi sagatavot prezentāciju;
 • Apgūsi prezentācijas noformējuma veidus, izmantojot Power Point;
 • Saņemsi padomus aizstāvēšanas runas sagatavošanā, uzsverot noslēguma darba būtību;
 • Uzzināsi kā mazināt uztraukumu un pārvarēt „lampu drudzi” pirms uzstāšanās;
 • Saņemsi padomus par pareizu vizuālā tēla radīšanu, runas tehniku un ķermeņa valodas pamatiem;
 • Uzzināsi kā atbildēt  un reaģēt uz dažāda veida  jautājumiem;
 • Saņemsi atbildes uz  visiem interesējošajiem jautājumiem!

Studiju laiks augstskolā nereti tiek dēvēts kā bezrūpīgākais un skaistākais laiks mūsu dzīvē, tomēr arī šajā laikā nereti nākas satapties ar dažādiem sarežģītiem uzdevumiem.  Viens no nozīmīgākajiem ir studiju darba (kursa darba, bakalaura darba, maģistra darba u.c.) rakstīšana, kuras laikā students patērē daudz laika un enerģijas. Kad darbs ir pabeigts, liekas, ka svarīgākais ir izdarīts, taču  jāatcerās, ka studiju darba prezentēšana ir neatņemama darba aizstāvēšanas sastāvdaļa.

Lielākoties tieši prezentēšana un darba aizstāvēšana studentiem rada uztraukumu, kā rezultātā var aizmirsties būtiskākais. Tādēļ mēs piedāvājam jaunu semināru „Veiksmīga studiju darbu prezentēšana”, kura ietvaros apgūsi mākslu prezentēt un publiski uzstāties, pārvarot uztraukumu un nedrošību.

Semināra ilgums: 8 stundas

Kursa programma:

 • Preznetācijas būtība;
 • Prezentācijas sagatavošana;
 • Gatavošanās runai auditorijas priekšā;
 • Prezentācijas norise, iespējamās kļūdas un padomi to novēršanā;
 • Praktiskā daļa (prezentācijas izveide, lai komisijai rastos pēc iespējas mazāk jautājumi, tās prezentēšana)
Pieteikties

Kursa mērķis:

Apmācību procesā apgūt prezentācijas sagatavošanas prasmi, būtiskāko tēžu pareizu noformēšanu un prezentēšanas mākslu, uzstājoties auditorijas priekšā.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.