background
Ēdināšana un viesmīlība
Pavārsarrowprint
Pavārs

Jūsu ieguvumi:

 • Spēsi novērtēt pārtikas produktu kvalitāti, veikt to pirmapstrādi, gatavot un noformēt ēdienus; strādāt ar ēdināšanas uzņēmuma aprīkojumu.

Pavārs gatavo un noformē dažādas sarežģītības ēdienus, ievērojot ēdienu gatavošanas tehnoloģiju, uzņēmuma paškontroles sistēmas prasības un racionālu visu resursu apriti, nodrošina ražošanas tehnoloģiskā aprīkojuma sagatavošanu un lietošanu darbā, izvērtē izejvielu, starpproduktu un gatavo ēdienu kvalitāti. Pavārs strādā uzņēmumos, kas darbojas ar ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu.


Esi kompetents šajā jomā, bet Tev nav dokumenta, kas to pierāda? Ir iespējams pieteikties arī tikai eksāmenam un iegūt profesionālās kvalifikācijas apliecību 1 dienas laikā, kā arī saņemt izdevumu kompensāciju 90% vai 100 % apmērā no ES fonda un valsts budžeta līdzekļiem. Vairāk: "Profesija 1 dienas laikā"


Mācību ilgums: 960 stundas

Iegūstamais dokuments: Profesionālās kvalifikācijas apliecība (3. prof.kval.līm.)

Kursa programma:

Profesionālie mācību priekšmeti:
 • Ēdienu gatavošanas tehnoloģija;
 • Ēdināšanas uzņēmumu darba organizācija;
 • Ēdināšanas uzņēmumu aprīkojums;
 • Sanitārija un higiēna;
 • Pārtikas preču zinības;
 • Uzskaites dokumentācija;
 • Profesionālā angļu valoda;
 • Profesionālā otrā svešvaloda*;
 • Komunikācijas un saskarsmes prasmes;
 • Sabiedrība un cilvēka drošība.
Kvalifikācijas prakse; 
Valsts noslēguma pārbaudījums. 

*pēc izglītojamo izvēles
Pieteikties

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā nodrošināt profesionālās tālākizglītības apguvi un sagatavot viesmīlības nozares 3. profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas "Pavārs" speciālistu.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.