background
Darba aizsardzība, ugunsdrošība
Augstkāpēja darbs (virs 5m)arrowprint
Augstkāpēja darbs (virs 5m) Augstkāpēja darbs (virs 5m)

Jūsu ieguvumi:

 • Samazināsiet risku apdraudēt savu un citu nodarbināto drošību un veselību;
 • Pratīsiet organizēt darbu atbilstoši darba aizsardzības prasībām;
 • Pārzināsiet darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā;
 • Pārzināsiet darba drošības sistēmas organizēšanas pamatprincipus;
 • Pratīsiet sazināties ar darbavietās lietojamiem roku signāliem atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Saskaņā ar 18.03.2014. MK noteikumiem Nr.143 "Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā", par augstkāpēja darbu uzskata strādāšanu vietās, kas atrodas piecu metru augstumā un augstāk no grunts, pārseguma, atbalsta platformas vai citas konstrukcijas, kam nav aizsargnožogojuma vai darba veikšanai nepieciešams iziet ārpus aizsargnožogojuma.

Augstāk minētā MK noteikumu 89.punkts nosaka, ka darba devēja pienākums normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir nodrošināt nodarbināto apmācību un instruēšanu jautājumos, kas saistīti ar viņu darbu, drošām darba metodēm un darba procesā lietojamiem aizsardzības līdzekļiem, un darba aprīkojumu.

Programma „Augstkāpēja darbs” sniegs visas nepieciešamās teorētiskās un praktiskās iemaņas. Teorētiskajā daļā būs iespēja apgūt darba aizsardzības un normatīvo aktu prasības, veicot darbu augstumā. Savukārt, praktiskajā daļā katrs izglītojamais iegūs praktiskās iemaņas, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus, stiprinājumus un citus palīglīdzekļus.

Iespējams kārtot arī “Augstkāpēja darbs (virs 5m)” atkārtotu atestāciju rakstiska testa veidā (1 stunda). 

Mācību ilgums: 1 vai 6 stundas 
Iegūstamais dokuments: Apliecība

Kursa programma:

 • LR likumdošanas prasības augstkāpēja darbam.
 • Darba organizēšana atbilstoši darba aizsardzības prasībām.
 • Darbs piecu metru augstumā un augstāk no drošas virsmas, kam nav aizsargnožogojuma vai darba veikšanai nepieciešams iziet ārpus aizsargnožogojuma.
 • Speciālā inventāra un drošības sistēmu pielietošanas, uzskaites, novērtēšanas un kontroles sistēmas izveidošana.
 • Kolektīvie aizsardzības līdzekļi un to lietošana.
 • Individuālo aizsardzības līdzekļu, stiprinājumu un citu palīglīdzekļu izvēle un izmantošana.
 • Smaguma un kravas pacelšana un nolaišana, izmantojot virvju sistēmas.
 • Drošības prasības, veicot darbu uz kāpnēm, lietojot sastatnes, veicot darbu uz jumtiem.
 • Drošības prasības, izmantojot virves un stiprinājumus.
 • Drošības prasības un drošības zīmes.
 • Drošības sistēmu organizēšanas pamatprincipi.
 • Glābšanas darbu organizēšanas metodes.
Pieteikties

Kursa mērķis:

Iegūt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas par darba drošības prasībām, strādājot augstumā, vietās, kas atrodas piecu metru augstumā un augstāk no grunts, pārseguma, atbalsta platformas vai citas konstrukcijas, kam nav aizsargnožogojuma vai darba veikšanai nepieciešams iziet ārpus aizsargnožogojuma.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.

Šobrīd kursu iespējams apgūt šādās Latvijas pilsētās:

Rīga, Darba aizsardzības nodaļa
Tālrunis: 26191859, 27840717, 27898008

Adrese:
Lāčplēša iela 125 (30. kab.), Rīga

E-pasts:
darbadrosiba@buts.lv


Norises laiks: 12.12.2023
Gulbenes filiāle
Tālrunis:
27898038, 27898034, 28800954

Adrese:
Ābeļu iela 8 - 2.stāvs, Gulbene

E-pasts:
gulbene@buts.lv


Norises laiks: 18.12.2023
Rīga, Darba aizsardzības nodaļa
Tālrunis: 26191859, 27840717, 27898008

Adrese:
Lāčplēša iela 125 (30. kab.), Rīga

E-pasts:
darbadrosiba@buts.lv


Norises laiks: 18.12.2023
Alūksnē
Tālrunis:
27898038, 27898034, 28800954

Adrese:
Pils iela 21, Alūksne

E-pasts:
gulbene@buts.lv


Norises laiks: 18.12.2023
Balvos
Tālrunis:
27898038, 27898034, 28800954

Adrese:
Brīvības iela 47, Balvi

E-pasts:
gulbene@buts.lv


Norises laiks: 18.12.2023
Daugavpils filiāle
Tālrunis:
29278522, 27898025

Adrese:
Varšavas iela 24, Daugavpils

E-pasts:
daugavpils@buts.lv


Norises laiks: 19.12.2023
Krāslava
Tālrunis:
29278522, 27898025

Adrese:
Rīgas iela 26, Krāslava (Krāslavas kultūras nams)

E-pasts:
daugavpils@buts.lv


Norises laiks: 19.12.2023
Dagda
Tālrunis:
29278522, 27898025

E-pasts:
daugavpils@buts.lv


Norises laiks: 19.12.2023
Kuldīgas filiāle
Tālrunis:
27898041, 27020514, 26105155

Adrese:
Kalna iela 19, Kuldīga

E-pasts:
kuldiga@buts.lv


Norises laiks: 20.12.2023