background
Celtniecība
Betonētājsarrowprint
Betonētājs

Betonētājs būvlaukumā ēku, autoceļu, dzelzceļu un hidrotehnisko būvju būvniecības darbos veic betona un dzelzsbetona (turpmāk – betona) konstrukciju betonēšanu vai izgatavo betona konstrukcijas būvizstrādājumu ražotnē, darbus veic betonēšanas tehniķa vai citas struktūrvienības vadītāja vadībā. Betonētājs strādā būvuzņēmumos, būvizstrādājumu ražošanas uzņēmumos vai citos uzņēmumos. 

Mācību ilgums: 640 stundas 

Iegūstamais dokuments: Profesionālās kvalifikācijas apliecība

Kursa programma:

Profesionālie mācību priekšmeti: 
  • Betonēšanas darbu tehnoloģija*;
  • Materiālmācība;
  • Būvniecības rasēšana;
  • Betonēšanas iekārtas un aprīkojums;
  • Saskarsme;
  • Darba drošība un aizsardzība**.
Kvalifikācijas prakse 
Valsts noslēguma pārbaudījums 

*integrēta profesionālā terminoloģija valsts un angļu valodā 
**integrēta pirmā palīdzība, vides aizsardzība, darba tiesības
Pieteikties

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā nodrošināt profesionālās tālākizglītības apguvi un sagatavot būvdarbu nozares 2. profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas „Betonētājs” speciālistu.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.