background
Biroja darbs
Saskarsme un komunikācija birojāarrowprint
Saskarsme un komunikācija birojā Saskarsme un komunikācija birojā

Jūsu ieguvumi:

 • Ievērot sociālās lomas un personības iezīmes;
 • Uztvert, veidot komunikāciju un atgriezenisko saiti kā verbāli, tā arī neverbāli, nododot vēlamo vēstījumu;
 • Pārzināt un pārvarēt saskarsmes psiholoģiskās barjeras, pielietojot dažādas komunikācijas taktikas;
 • Ievērot uzvedības un runas etiķeti;
 • Veidot pozitīvu uzņēmuma tēlu un reputāciju.

Viens no patīkama biroja mikroklimata pamatnosacījumiem ir pozitīva saskarsme gan uzņēmuma iekšienē, gan darbā ar klientiem.  Saskarsme ietver dažāda veida komunikāciju, kura ietekmē savstarpējās attiecības. Lai savstarpējās attiecībās kā uzņēmumā, tā arī ārpus tā risinātos pozitīvā gultnē, ir vērtīgi izzināt tās ietekmējošos faktorus, analizēt savu un citu uzvedību un rīcību, kā arī rast atbilstošus komunikācijas risinājumus, pielāgojoties dažādām problēmsituācijām. Atceries – gudrais nestrīdas, gudrais novērš strīdus. Aiztaupi pārpratumus!

Mācību ilgums: 16 stundas
Iegūstamais dokuments: Apliecība

Kursa programma:

Profesionālie mācību priekšmeti:
 • Saskarsme. Personība, tās pamatvajadzības un vērtības;
 • Verbālā un neverbālā saskarsme;
 • Saskarsme ar klientu;
 • Komunikācijas veidi, elementi un funkcijas;
 • Komunikācijas loma uzņēmumā;
 • Lietišķā etiķete;
Noslēguma pārbaudījums.
Pieteikties

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā sniegt izglītojamiem zināšanas par darba ētiku, kā arī prasmes veidot pozitīvu saskarsmi.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.