background
Biroja darbs
Biroja darba organizācija un vadībaarrowprint
Biroja darba organizācija un vadība

Jūsu ieguvumi:

 • Strādāt individuāli un komandā;
 • Komunicēt ar darba kolēģiem, darba vadītāju un klientiem;
 • Plānot un organizēt savu darbu un darba laiku;
 • Zināt un pielietot lietišķās rakstības stilu dokumentu sagatavošanā;
 • Veikt dokumentu saņemšanu, reģistrēšanu, nosūtīšanu atbilstoši uzņēmuma noteiktajai kārtībai;
 • Izstrādāt un noformēt pārvaldes dokumentus, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
 • Sagatavot un apliecināt dokumenta atvasinājumus;
 • Izstrādāt uzņēmuma lietu nomenklatūru un atbilstoši tai sistematizēt lietas;
 • Sagatavot un noformēt dokumentus glabāšanai arhīvā;
 • Nodrošināt uzņēmuma dokumentācijas un informācijas sekmīgu apriti;
 • Organizēt apmeklētāju pieņemšanu, lietišķās tikšanās un citus pasākumus;
 • Pārzināt darba tiesisko regulējumu un personāla dokumentu noformēšanu;
 • Ievērot informācijas aizsardzību un konfidencialitāti;
 • Pārzināt un izmantot modernās tehnoloģijas un biroja tehniku;
 • Ievērot darba drošības, ugunsdrošības un vides aizsardzības noteikumus.

Vai zini, par ko un kāpēc ir teiciens “gudra kā skudra”? Par čaklu biroja darbinieku, jo viņā ir nerimstoša vēlme rosīties! Kur slēpjas šī gudrība? Tāpat kā skudrām, tā arī biroja darbība ir milzīgs organizatorisks kopums, kurā svarīgs ir ik katra biroja darbinieka devums. Lai neapjuktu biroja darba organizācijā, hierarhijā un mērķos, lai darbs ritētu strukturizēti, plānveidīgi un sniegtu vēlamos rezultātus, profesionālās pilnveides programma “Biroja darba organizācija un vadība” būs Tavs ceļvedis sakārtotai darba videi, bet Tu pats – barvedis saviem kolēģiem pienākumu sadalē!

Mācību ilgums: 160 stundas
Iegūstamais dokuments: Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Kursa programma:

Profesionālie mācību priekšmeti: 
 • Biroja darba organizācija; 
 • Uzņēmējdarbības tiesiskie pamati; 
 • Lietvedība un personāllietas; 
 • Datorzinību pamati; 
 • Saskarsme un komunikācija birojā; 
 • Darba aizsardzība un drošība.
Noslēguma pārbaudījums
Pieteikties

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā pilnveidot profesionālās zināšanas un prasmes komerczinību un administrēšanas nozarē strādājošiem.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.