background
Biroja darbs
Lietvedis (neklātiene)arrowprint
Lietvedis (neklātiene)

Jūsu ieguvumi:

 • Pārzināt uzņēmuma struktūru un darba organizācijas procesus;
 • Pārvaldīt lietišķās rakstības stilu;
 • Pārzināt lietišķo etiķeti un vispārpieņemtās pieklājības normas;
 • Pārzināt un atbilstoši lietošanas noteikumiem izmantot biroja tehniku;
 • Pārzināt darba pienākumu izpildei nepieciešamos normatīvos aktus;
 • Izstrādāt uzņēmuma lietvedību reglamentējošos normatīvos aktus un dokumentus;
 • Izstrādāt un noformēt pārvaldes dokumentus (organizatoriskie, rīkojuma, izziņu un pārskatu, sarakstes un personāla), saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
 • Veikt dokumentu saņemšanu, reģistrāciju un nosūtīšanu;
 • Veikt nepieciešamās dienesta atzīmes uz dokumentiem;
 • Sagatavot un apliecināt dokumenta atvasinājumus;
 • Izstrādāt uzņēmuma lietu nomenklatūru;
 • Veidot un sistematizēt lietas, atbilstoši uzņēmuma lietu nomenklatūrai;
 • Sagatavot un noformēt dokumentus glabāšanai arhīvā;
 • Sastādīt arhīva izziņas;
 • Veikt dokumentu ekspertīzi;
 • Noformēt personāla dokumentus;
 • Veikt sanāksmju un lietišķu tikšanos protokolēšanu;
 • Veikt darba pienākumus atbilstoši darba aizsardzības, vides aizsardzības, ugunsdrošības un elektrodrošības noteikumu prasībām.

Lietvedis nodrošina dokumentu apriti uzņēmumā; sagatavo, noformē, reģistrē, uzskaita, sadala un nosūta dokumentus; veido lietas saskaņā ar lietu nomenklatūru; sagatavo dokumenta atvasinājumus; pārzina un nodrošina dokumentu arhivēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, izmantojot informācijas tehnoloģijas un biroja tehniku; pārzina uzņēmuma struktūru, spēj sazināties gan ar uzņēmuma darbiniekiem, gan ar klientiem savas kompetences ietvaros. Lietvedis strādā uzņēmumos.

Mācību ilgums: 640 stundas
Iegūstamais dokuments: Profesionālās kvalifikācijas apliecība

Kursa programma:

Profesionālie mācību priekšmeti:
 • Lietvedība*;
 • Personāllietas un personāla vadība;
 • Datormācība;
 • Biroja darba organizācija;
 • Lietišķā rakstu valoda;
 • Saskarsme;
 • Sabiedrības un cilvēka drošība;
Kvalifikācijas prakse;
Valsts noslēguma pārbaudījums.


* integrēta profesionālā valsts un angļu valoda
Pieteikties

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā nodrošināt profesionālās tālākizglītības apguvi un sagatavot komerczinību un administrēšanas nozares 2. profesionālā kvalifikācijas līmeņa profesijas „Lietvedis” speciālistu.

Izglītības programma tiek īstenota neklātienē.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.

Šobrīd kursu iespējams apgūt šādās Latvijas pilsētās:

E-studiju nodaļa
Tālrunis:
22015707, 27881831, 27898009

Adrese:
Lāčplēša iela 125 (45. kab.), Rīga

E-pasts:
talmaciba@buts.lv


Norises laiks: 16.04.2023
Cena: 820,00 EUR