background
Bērnu audzināšana
Bērna attīstības veicināšana atbilstoši vecumposmiemarrowprint
Bērna attīstības veicināšana atbilstoši vecumposmiem

Jūsu ieguvumi:

  • Pārzināt bērnu vecumposmus, to īpatnības un attiecīgu, secīgu rīcību un attieksmi, strādājot ar konkrētā vecumposma un rakstura  bērnu;
  • Saprast un apzināties bērna kā individualitātes radošās un fiziskās un attīstības potenciālu;
  • Attīstīt bērnu iemaņas ar rotaļu palīdzību;
  • Veicināt emocionālo saskarsmi;
  • Veidot pozitīvu saskarsmes pieredzi ar vienaudžiem.

Jau no dzimšanas bērns adaptējas šai pasaulei, iepazīst savu ķermeni, sāk pamanīt, kas notiek apkārt. Vēlāk cenšas spert pirmos savas dzīves soļus, bet mēs – vecāki aizrautīgi raujamies mazajiem ķipariem palīdzēt, it kā cenšoties paātrināt viņu iemaņas. Nesteigsimies!
Katrā paaudzē ir sekojuši jautājumi: Kā un kad man labāk darīt? Kā es varu palīdzēt? Kas būtu manam bērniņam piemērotākais? Jāsaka, ka katra paaudze ir sniegusi savas, nedaudz atšķirīgas atbildes uz attiecīgajiem jautājumiem.
Kā rīkoties šodien?! Kā veicināt bērna spēju un iemaņu attīstīšanu atbilstoši viņa vecumposmam?
Mammām, vecmammām, auklītēm: Esi laipni gaidīta seminārā, kur sniegsim šīs zināšanas!
Tētiem, vectēviem, aukļiem: Esi laipni gaidīts seminārā un pārsteidz citus ar savām zināšanām!
Attīstīsim mūsu nākotni!

Semināra ilgums: 12 stundas
Iegūstamais dokuments: Apliecība

Kursa programma:

  • Bērnu attīstības vecumposmu īpatnības:
- Bērnu attīstības vecumposmu īpatnības;
- Bērnu uzvedība noteiktos vecumposmos;
  • Bērnu uzraudzība:
- Bērnu dienas režīma plānošana un organizēšana;
- Bērnu spēju un iemaņu attīstības veicināšana;
  • Fizisko aktivitāšu un radošo darbību organizēšana:
- Rotaļu organizēšana;
- Rotaļlietas un spēles atbilstoši bērnu vecumposmam;
- Bērnu socializācijas veicināšana atbilstoši bērnu vecumposmam.
Pieteikties

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā sniegt zināšanas, kuras palīdzēs veicināt un attīstīt bērna kā individualitātes prasmes un iemaņas.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.

Šobrīd kursu iespējams apgūt šādās Latvijas pilsētās:

Talsu filiāle
Tālrunis:
25600162
27898047


Adrese:
Kr. Valdemāra iela 2a, Talsi

E-pasts:
talsi@buts.lv


Norises laiks: 21.06.2022
Talsu filiāle
Tālrunis:
25600162
27898047


Adrese:
Kr. Valdemāra iela 2a, Talsi

E-pasts:
talsi@buts.lv


Norises laiks: 27.07.2022