background
Apkures iekārtas un santehnika
Augstspiediena katlu iekārtu operatorsarrowprint
Augstspiediena katlu iekārtu operators

Jūsu ieguvumi:

 • Orientēties augstspiediena katlu iekārtas tehniskajā dokumentācijā;
 • Pārzināt augstspiediena katlu iekārtas uzbūvi, darbības principus un ekspluatācijas prasības;
 • Veikt augstspiediena katlu iekārtas tehnisko apkopi;
 • Organizēt un veikt darbus ar augstspiediena katlu iekārtu, ievērojot darba drošības noteikumus;
 • Pareizi rīkoties augstspiediena katlu iekārtas darbības traucējumu gadījumā.

Augstspiediena katlu iekārtu operators strādā uzņēmumu katlu mājās. Nodrošina katlu sagatavošu darbam, pārbaudi un darbības kontroli.
Saskaņā ar likumu “Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību” katlu iekārtas klasificējamas kā bīstamās iekārtas, kas neatbilstošas lietošanas un uzturēšanas rezultātā var apdraudēt cilvēku dzīvību un veselību, vidi un materiālās vērtības.
Augstāk minētā likuma 14. panta 3. punkts nosaka, ka augstspiediena katlu iekārtas īpašnieka pienākums ir nodrošināt augstspiediena iekārtas apkalpojošā personāla apmācību un instruktāžas, kas paredzētas normatīvajos aktos par darba aizsardzību, ņemot vērā bīstamās iekārtas veidu, sarežģītības un bīstamības pakāpi, kā arī darbinieku izglītību un iepriekšējā darba pieredzi.
16.02.2010. MK noteikumu Nr.138 “Noteikumi par katliekārtu tehnisko uzraudzību” 17. punkta 3. pants nosaka, ka iekārtas atbildīgā speciālista pienākums ir uzraudzīt, lai apkalpojošā personāla kvalifikācija atbilstu noteiktajām prasībām.


Mācību ilgums: 6 stundas

Iegūstamais dokuments: Apliecība

Kursa programma:

 • Reglamentējošie normatīvie akti, kas attiecas uz augstspiediena katlu iekārtu operatoru. Darba drošības noteikumi;
 • Augstspiediena katlu iekārtu uzbūve un darbības principi. Augstspiediena katlu iekārtu operatora tiesības un pienākumi;
 • Augstspiediena katlu iekārtu operatora darba tehnoloģija:
-  siltumražošanas tehnoloģija;
-  spiedieniekārtu (katlu) apkalpošana un apturēšana;
-  kurināmais un tā izmantošana spiedieniekārtās;
-  kurtuves, barošanas ierīces, katlu armatūra, garnitūra un agregāti;
-  spiedieniekārtu kontrolaparāti un mēraparāti, jēdziens par automātiku;
-  katlu barošanas ūdens, spiedieniekārtu ekspluatācija, tehniskā uzraudzība un prasības katlu māju telpām;
 • Darbs ar katlu iekārtu uzraudzības žurnāliem;
 • Instruktāžu veidi;
 • Darba instrumenta un individuālo aizsarglīdzekļu pielietojums;
 • Pirmā palīdzība nelaimes gadījumos. 
Pieteikties

Kursa mērķis:

Apgūt teorētiskās zināšanas par augstspiediena katlu iekārtu uzbūvi, darbības principiem, izmantošanu, prasmi veikt atļauto apkopi, pareizas ekspluatācijas tehnisko dokumentāciju un darba drošības noteikumu ievērošanu darbā ar augstspiediena katlu iekārtu.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.

Šobrīd kursu iespējams apgūt šādās Latvijas pilsētās:

Talsu filiāle
Tālrunis:
27898047, 28636381, 25600162

Adrese:
Kr. Valdemāra iela 2a, Talsi

E-pasts:
talsi@buts.lv


Norises laiks: 30.10.2020
Ventspils filiāle
Tālrunis:
29161907, 27898048

Adrese:
Ģertrūdes iela 29/31, 2. stāvs, Ventspils

E-pasts:
ventspils@buts.lv


Norises laiks: 10.11.2020
Pasniedzējs: A. Ērkšķis
Jelgavas filiāle
Tālrunis:
27898039, 27898024, 27898029

Adrese:
Jāņa iela 4, Jelgava

E-pasts:
jelgava@buts.lv

Vienas dienas kurss darba diena

Norises laiks: 13.11.2020
Pasniedzējs: Māris Prazdnicāns
Cena: 70 EUR
Liepājas filiāle
Tālrunis:
27898042

Adrese:
Kungu iela 9, Liepāja

E-pasts:
liepaja@buts.lv

Mācības var plānot pēc individuāla grafika darba dienās
16.11.
Norises laiks: 16.11.2020
Cena: 70 EUR
Saldus filiāle
Tālrunis:
27898036, 26642717

Adrese:
Jelgavas iela 2 (autoosta, 2. stāvs), Saldus

E-pasts:
saldus@buts.lv

Laiki tiks saskaņoti

Norises laiks: 19.11.2020
Cena: 70 EUR