background
90% līdzfinansējums mācībām
Помощник повара (480 ч.)arrowprint
Помощник повара (480 ч.)

Pavāra palīgs ir ēdināšanas uzņēmuma darbinieks, kas veic izejvielu un pārtikas produktu pirmapstrādi, gatavo starpproduktus, ēdienus un piedevas, ievērojot ēdienu gatavošanas tehnoloģiju, pavāra norādījumus un uzņēmuma paškontroles sistēmas prasības. Sagatavo ražošanai tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojumu, prot strādāt komandā. 


Mācību ilgums: 480 stundas 

Iegūstamais dokuments: Profesionālās kvalifikācijas apliecība (2. prof.kval.līm.)

Kursa programma:

Profesionālie mācību priekšmeti:
  • Ēdienu gatavošanas tehnoloģija;
  • Ēdināšanas uzņēmuma aprīkojums;
  • Pārtikas produktu zinības;
  • Uztura fizioloģija, sanitārija un higiēna;
  • Kalkulācijas pamati;
  • Profesionālā saskarsme;
  • Sabiedrības un cilvēka drošība.
Kvalifikācijas prakse;
Valsts noslēguma pārbaudījums.
Pieteikties

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā nodrošināt profesionālās tālākizglītības apguvi un sagatavot viesmīlības nozares 2. profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas "Pavāra palīgs" speciālistu.

Подробную информацию об оплате за обучение, о педагогах, времени обучения и других нюансах узнаете в конкретном филиале.