background
Sākums
Dokumentu saskaņošana, dienesta atzīmes (4. modulis)arrowprint
Dokumentu saskaņošana, dienesta atzīmes (4. modulis)

Jūsu ieguvumi:

  • Regulēt ērtu un pareizu dokumentu plūsmu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Dienesta atzīme ir noteikta satura uzraksts, ko uz dokumenta oriģināla vai tā atvasinājuma izdara tā saņemšanas, izpildes vai nosūtīšanas procesā. Uzzini, kas ir, kā noformē un aizpilda rezolūciju, atzīmi par dokumentu kontroli, vīzu, atzīmi par iepazīšanos ar dokumenta saturu, atzīmi par dokumenta izpildi, atzīmi par datu ievadīšanu informācijas sistēmā, atzīmi par dokumenta saņemšanu vai atzīmi par dokumenta saņemšanu un reģistrēšanu, kā arī citas nianses dokumentu saskaņošanas jautājumos.

Mācību ilgums: 8 stundas
Iegūstamais dokuments: Apliecība

*Iespēja izvēlēties un apgūt tikai Tev nepieciešamo moduli!

Kursa programma:

  • Dokumentu saņemšana, uzskaite un reģistrēšana, kontrole;
  • Dienesta atzīmes;
  • Lietu nomenklatūra, tās veidošana un noformēšana;
  • Sērijveida dokumentu radīšana;
  • Dokumentu arhivēšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
Pieteikties

Kursa mērķis:

Sniegt zināšanas un izpratni par ienākošo un izejošo dokumentu uzskaiti, reģistrēšanu, dienesta atzīmju veikšanu, kontroli, dokumentu arhivēšanu, lietu nomenklatūras veidošanu.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.