Vēdināšanas un kondicionēšanas sistēmas


Apmācības ir ļoti noderīgas visiem, kas veic praktisko inženiersistēmu apkopi un apsaimniekošanu. Programmā ir paredzēts apgūt pamatzināšanas un attīstīt izpratni par:

Mācību ilgums: 130 stundas (3 mēneši)
Iegūstamais dokuments: Apliecība

Kursa programma:

Noslēguma pārbaudījums.

Kursa mērķis:

Izglītības procesā sniegt izglītojamiem pamatzināšanas par ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu, to pārvaldīšanu ēkās.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.

Šobrīd kursu iespējams apgūt šādās Latvijas pilsētās:


Jūsu ieguvumi: