Angļu valoda (ar priekšzināšanām) Higher Intermediate


Vēlies pilnveidot savas angļu valodas zināšanas? Nāc un piesakies mācībām un sasniedz izvirzītos mērķus! Mācību programma ietver runāšanas prasmes attīstību, vārdu krājuma papildināšanu, gramatikas pielietošanu, klausīšanās un lasīšanas prasmju apguvi angļu valodā atbilstoši Higher - Intermediate līmeņa pakāpei. 

Priekšnosacījumi: Lai veiksmīgi apgūtu šajā kursā sniegtās zināšanas un izveidotu savas prasmes un iemaņas, jums jābūt Intermediate līmeņa priekšzināšanas angļu valodā. 

Mācību ilgums: 100 stundas 
Iegūstamais dokuments: Apliecība

Tests zināšanu pārbaudei angļu valodā

Kursa programma:

Noslēguma pārbaudījums.

Kursa mērķis:

Izglītības procesā izglītojamais apgūst prasmes runāt, lasīt, klausīties un rakstīt angļu valodā atbilstoši Higher – Intermediate līmeņa pakāpei.


Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.


Šobrīd kursu iespējams apgūt šādās Latvijas pilsētās:


Jūsu ieguvumi: