Namu pārzinis (neklātiene)


Namu pārzinis ir fiziska persona, kura nodrošina namu un būvju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu un tām funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu uzturēšanu tehniskā kārtībā, ievērojot Latvijas Republikas likumus un citu normatīvo aktu prasības.
Saskaņā ar likuma „Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums” 13. panta 2. punktu, gadījumā, ja daudzdzīvokļu mājas kopējā platība pārsniedz 1500 kvadrātmetrus, dzīvojamās mājas pārvaldīšanai nepieciešams vismaz trešās profesionālās kvalifikācijas līmeni apliecinošs dokuments.
Attiecīgā kvalifikācija nepieciešama:


Mācību ilgums: 960 stundas
Iegūstamais dokuments: Profesionālās kvalifikācijas apliecība


Kursa programma:

Profesionālie mācību priekšmeti:
Kvalifikācijas prakse;
Valsts noslēguma pārbaudījums. 

*integrēta vides aizsardzība, pirmā palīdzība un darba tiesības.

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā nodrošināt profesionālās tālākizglītības apguvi un sagatavot nekustamā īpašuma nozares 3. profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas "Namu pārzinis" speciālistu.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.

Šobrīd kursu iespējams apgūt šādās Latvijas pilsētās:

Rīga, Komercdarbības nodaļa (Autoremonts, Būvniecība, Kokapstrāde)
Tālrunis: 28606877, 27898006 Adrese: Meža iela 7, 4. st., Rīga E-pasts: komercdarbiba@buts.lv
Norises laiks: 26.06.2020
Cena: 1000 EUR

Jūsu ieguvumi: