Šūto izstrādājumu ražošanas tehniķis


Šūto izstrādājumu ražošanas tehniķis ir kvalificēts darbinieks, kurš strādā sērijveida apģērbu ražošanas uzņēmumos, spēj sastādīt tehnoloģiskā procesa shēmas, organizēt un izkārtot darba vietas, veikt nepieciešamo materiālu, darbaspēka un laika normu aprēķinus, organizēt ražošanas procesu, ievērojot darba drošības un vides aizsardzības prasības, noformēt dokumentāciju, izvēlēties ražošanai nepieciešamos materiālus un furnitūru, veikt ekonomiskos aprēķinus atbilstoši izvēlētajam tehnoloģijas veidam, prognozēt iekārtu nomaiņu, konsultēt ražošanas jautājumos, strādāt komandā, veikt radoši izpildoša darba pienākumus. 


Mācību ilgums: 960 stundas 

Iegūstamais dokuments: Profesionālās kvalifikācijas apliecība (3. prof.kval.līm.)


Kursa programma:

Profesionālie mācību priekšmeti: 

Praktiskās mācības: 
Kvalifikācijas prakse; 

Valsts noslēguma pārbaudījums.


Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā nodrošināt profesionālās tālākizglītības apguvi un sagatavot šūšanas nozares 3. profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas "Šūto izstrādājumu ražošanas tehniķis" speciālistu.


Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.


Šobrīd kursu iespējams apgūt šādās Latvijas pilsētās: