Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums un Sankciju riska pārvaldīšanas prasības


Semināra laikā tiks sniegts ieskats jaunajos noteikumos “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju riska pārvaldīšanas prasības, veicot ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanu un pārdošanu” un to pielietojumā dzīvē. 

Semināra mērķauditorija: ārpakalpojuma grāmatveži; apdrošināšanas komersanti/starpnieki; zvērināti notāri/advokāti un citi neatkarīgi juridisko pakalpojumu sniedzēji; personas, kas darbojas kā aģenti vai starpnieki darījumos ar nekustamo īpašumu; juridiskas vai fiziskas personas, kas nodarbojas ar transportlīdzekļu vai cita veida preču tirdzniecību, pakalpojumu sniegšanu, ja maksājumu veic skaidrā naudā 10 000 EUR vai lielākā apmērā; personas, kas darbojas mākslas un antikvāro priekšmetu apritē. 


Mācību ilgums: 8 stundas

Iegūstamais dokuments: Apliecība


Kursa programma:


Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā iepazīties ar pilnveidoto ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanas un pārdošanas regulējumu.


Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.


Šobrīd kursu iespējams apgūt šādās Latvijas pilsētās: