Angļu valoda (ar priekšzināšanām) Lower Intermediate


Programma paredz angļu valodas zināšanu pilnveidi sarunvalodas līmenī. Programmas apguve Jums pavērsīs jaunas iespējas komunicēšanai par ikdienas dzīvē nozīmīgām tēmām, ļaujot jums justies mierīgāk un pārliecinošāk angļu valodā runājošā vidē un sarunājoties ar angļu valodas nesējiem. 


Priekšnosacījumi: Lai veiksmīgi apgūtu šajā kursā sniegtās zināšanas un izveidotu savas prasmes un iemaņas, jums jābūt pamatzināšanas angļu valodā. 


Mācību ilgums: 100 stundas 

Iegūstamais dokuments: Apliecība 


Tests zināšanu pārbaudei angļu valodā


Kursa programma:

Noslēguma pārbaudījums.

Kursa mērķis:

Izglītības procesā attīstīt saziņas prasmes dažādās darījuma situācijās mutvārdu un rakstiskā formā, prasme veikt lietišķo saraksti un sarunas pa telefonu.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.

Šobrīd kursu iespējams apgūt šādās Latvijas pilsētās:


Jūsu ieguvumi: