Angļu valoda (bez priekšzināšanām) (150 st.)


Programma piedāvā iespējas apgūt pamata prasmes runāt, lasīt, klausīties un rakstīt angļu valodā atbilstoši Beginner līmeņa pakāpei. 


Mācību ilgums: 150 stundas 

Iegūstamais dokuments: Apliecība 


Tests zināšanu pārbaudei angļu valodā


Kursa programma:

Noslēguma pārbaudījums.

Kursa mērķis:

Izglītības procesā izglītojamais apgūst vienkāršākās klausīšanās, lasīšanas, runāšanas un rakstīšanas prasmes.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.

Šobrīd kursu iespējams apgūt šādās Latvijas pilsētās: