Speciālo zināšanu programma bērnu tiesību aizsardzības jomā


Pamatojoties uz MK 2014. gada 1. aprīļa noteikumiem Nr. 173 “Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu” mācību centrs BUTS piedāvā pieteikties apmācībām speciālistus, kam nepieciešamas speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā.

Subjektus, kuriem nepieciešamas speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, skatīt Likuma 5.1 pantā.


Mācību ilgums: 8 stundas 

Iegūstamais dokuments: Apliecība


Kursa programma:


Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā sniegt iespēju speciālistiem iegūt zināšanas un attīstīt prasmes, kas nepieciešamas, lai pildot darba pienākumus, nodrošinātu bērnu tiesību ievērošanu un aizsardzību.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.

Šobrīd kursu iespējams apgūt šādās Latvijas pilsētās: