Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim (B līmenis)


Latviešu valoda (vidējais/B līmenis) paredzēts sarežģītāku latviešu valodas gramatisko konstrukciju apguvei, kas būs nepieciešams valsts valodas prasmes B pakāpes eksāmena veiksmīgai nokārtošanai. Turklāt, apgūstot šo programmu, jūs varēsiet veidot dialogu par sadzīves un profesionālajām tēmām, kā arī formulēt un pamatot savas domas. 


Mācību ilgums: 150 stundas 

Iegūstamais dokuments: Apliecība


Kursa programma:


Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā izglītojamais apgūst klausīšanās, lasīšanas, runāšanas un rakstīšanas prasmes atbilstoši valsts valodas prasmes vidējam līmenim.


Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.


Šobrīd kursu iespējams apgūt šādās Latvijas pilsētās:


Jūsu ieguvumi: