Personāls ar operatīvajām tiesībām


Mērķauditorija: 
Nodarbinātie, kuriem nepieciešams iegūt operatīvās tiesības. (darbuzņēmēji kuri sniedz pakalpojumus sadales sistēmu operatoram).

Uzsākšanas nosacījumi: 
Izglītojamajam jāatbilst kvalificēta vai apmācīta nodarbinātā statusam – iegūta B, Bz, C vai Cz elektrodrošības grupa (atbilstoši MK noteikumiem Nr. 1041). 
Kursa apguvi apliecinošs dokuments: Apliecība par sekmīgu kursa apguvi. 

Mācību ilgums: 24 stundas (no kurām 12 stundas ir praktiskās mācības) 
Iegūstamais dokuments: Apliecība

Kursa programma:


Kursa mērķis:

Apgūt operatīvā darbā līdz 20kV nepieciešamās zināšanas, atbilstoši darbam sadales ietaisēs.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.

Šobrīd kursu iespējams apgūt šādās Latvijas pilsētās: