Pedagoģiskā procesa organizācija un komponenti, pedagoga profesionālās kompetences attīstība


Pedagoga uzdevums ir mācīt, pilnveidot un iedvesmot. Sēja sekot līdzi laika garam, izglītības standartu prasībām, apmācāmo un sabiedrības interesēm ir nepieciešamība. Aicinām pedagogus, kuri apzinās nepieciešamību sevi pilnveidot un nerimstoši gūst jaunas zināšanas uz semināru par efektīvu mācību procesa veidošanu.


Semināra ilgums: 16 stundas


Kursa programma:


Kursa mērķis:

Pilnveidot pedagogu kompetences, kā veidot, uz sabiedrības vajadzībām orientētu pedagoģisku procesu, sniegt izpratni par izglītības jaunām vajadzībām un prasībām. Sekmēt pedagogu tālākizglītību dažādās kompetencēs. Pedagoga, kā radošas personības attīstība.


Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.


Šobrīd kursu iespējams apgūt šādās Latvijas pilsētās:


Jūsu ieguvumi: