Vēdināšanas un kondicionēšanas sistēmu tehniķis


Vēdināšanas un kondicionēšanas sistēmu tehniķi strādā uzņēmumos, kas nodarbojas ar inženierkomunikāciju izbūves, ekspluatācijas un remonta darbiem, vai kā pašnodarbināta persona, vai individuālais komersants. Vēdināšanas un kondicionēšanas sistēmu tehniķis veic vēdināšanas un kondicionēšanas sistēmu izbūves, ekspluatācijas un remonta darbu organizēšanu un vadīšanu; nosaka atsevišķu darbu veidu un apjomu izbūvi, izvēlas materiālus, instrumentus un aprīkojumu šo darbu veikšanai atbilstoši būvprojektā paredzētajiem materiāliem un iekārtām, plāno to piegādi, novietojumu un uzglabāšanu būvobjektā, saskaņo savu darbu ar visiem projekta realizācijā iesaistītajiem dalībniekiem, kopējiem darbu grafikiem, dod nepieciešamos rīkojumus padotajiem un pārbauda šo rīkojuma izpildi. 


Mācību ilgums: 960 stundas 

Iegūstamais dokuments: Profesionālās kvalifikācijas apliecība 

Iepriekš iegūtā izglītība: Arodizglītība vai vidējā izglītība


Kursa programma:

Profesionālie mācību priekšmeti: 
Kvalifikācijas prakse 
Valsts noslēguma pārbaudījums

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā sagatavot Vēdināšanas un kondicionēšanas sistēmu tehniķi – 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis.


Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.


Šobrīd kursu iespējams apgūt šādās Latvijas pilsētās:


Jūsu ieguvumi:

Jūs apgūsiet sekojošas zināšanas un prasmes: