Krievu valoda (bez priekšzināšanām) (80 st.)


Krievu valoda ir teritoriāli ļoti plaši izplatīta Eirāzijas kontinentā un skaitliski lielākā no slāvu valodām. Uz valodas plašo izmantojumu norāda vien fakts, ka krievu valodu lieto ~ 350 milj. pasaules iedzīvotāju. Attīsti savu profesionālo potenciālu, apgūstot krievu valodas zināšanas!
Mācību centra „BUTS” pedagoģiskais sastāvs parūpēsies, lai izglītības process nodrošinātu lielisku rezultātu, mācību metodoloģijā paredzot gan lekcijas un demonstrēšanas, gan vizualizēšanu, diskusijas un praktiskos darbus.

Mācību ilgums: 80 stundas
Iegūstamais dokuments: Apliecība

Kursa programma:

Profesionālie mācību priekšmeti:
Noslēguma pārbaudījums.

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā nodrošināt  krievu valodas prasmes (runāšanu, klausīšanos, lasīšanu un rakstīšanu) un valodas kompetences, lai valodas lietotājs varētu iegūt profesionālajai darbībai nepieciešamo informāciju, prastu to izmantot, nodrošinātu saziņu ar citiem valodas lietotājiem un varētu veiksmīgi konkurēt darba tirgū.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.

Šobrīd kursu iespējams apgūt šādās Latvijas pilsētās:


Jūsu ieguvumi: