Lokmetināšanas pamati metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)


Lokmetināšana metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē jeb dēvēts par „pusautomātu”. MAG metināšanas principu pamatā ir metāla stieple, kas, caur stieples padeves mehānismu un metināšanas pistoli, tiek padota uz metināmo virsmu un elektriskā loka ietekmē tiek nodrošināta gan stieples, gan metināmās virsmas sakausēšana. Stieple darbojas kā strāvu vadošs elektrods un kā metināmā metāla pildījums. Aizsarggāze, kas plūst caur gāzes sprauslu, aizsargā loku un izkusušo materiālu. MAG metināšanā kā aizsarggāzi izmanto aktīvo gāzi, kas aizsargā no atmosfēras gaisa iedarbības uz šuvi un ietekmē pašas šuves ķīmisko sastāvu. MAG metināšanas veidu pielieto dzelzi saturošu metālu metināšanai. Metināšanas veids tiek izmantots metāla konstrukciju izgatavošanā, kā arī dažāda veida remontdarbos.

Piedāvājam sagatavot speciālistus starptautiska metinātāja sertifikāta iegūšanai (atbilstoši vienota Eiropas standarta EN ISO 9606 prasībām), kas metinātājam dod tiesības metināt un sekmīgi konkurēt darba tirgū, strādājot Eiropas Savienības valstīs un citur pasaulē.

Mācību periods:
160 stundas
Iegūstamais dokuments: Apliecība par profesionālo pilnveides izglītību

Kursa programma:

Profesionālie mācību priekšmeti:
Noslēguma pārbaudījums.

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā pilnveidot profesionālās zināšanas un prasmes metālapstrādes nozarē strādājošiem.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.

Šobrīd kursu iespējams apgūt šādās Latvijas pilsētās:

Rēzeknes filiāle
Tālrunis: 27898043, 29463139 Adrese: 18. novembra iela 35, Rēzekne E-pasts: rezekne@buts.lv
Norises laiks: 12.12.2022
Daugavpils filiāle
Tālrunis: 29278522, 27898025 Adrese: Varšavas iela 24, Daugavpils E-pasts: daugavpils@buts.lv
Norises laiks: 19.12.2022
Krāslava
Tālrunis: 29278522, 27898025 Adrese: Rīgas iela 26, Krāslava (Krāslavas kultūras nams) E-pasts: daugavpils@buts.lv
Norises laiks: 19.12.2022
Dagda
Tālrunis: 29278522, 27898025 E-pasts: daugavpils@buts.lv
Norises laiks: 19.12.2022

Jūsu ieguvumi: