Lokmetināšanas pamati ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG)


Lokmetināšana metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes (argons, hēlijs, to maisījumi) vidē. Metināšanā materiāla sakarsēšana un kausēšana tiek nodrošināta ar elektriskā loka palīdzību. Starp elektrodu un metināmo detaļu deg elektriskais loks. Pa gāzes sprauslu plūstošā aizsarggāze aizsargā izkausēto metālu no elektrodu gaisā esošo gāze iedarbības. Volframa nekūstošais elektrods ir novietots gāzes sprauslas vidū. Aizsarggāzes galvenais uzdevums TIG metināšanā ir aizsargāt karstās un izkusušās metināmā metāla daļas, kā arī pildmateriālu un elektrodu no nevēlamās atmosfēras gaisa ietekmes. TIG metināšanas veidu plaši izmanto montāžas darbos, remontdarbos, dizaina darbnīcās.

Piedāvājam sagatavot speciālistus starptautiska metinātāja sertifikāta iegūšanai (atbilstoši vienota Eiropas standarta EN ISO 9606 prasībām), kas metinātājam dod tiesības metināt un sekmīgi konkurēt darba tirgū, strādājot Eiropas Savienības valstīs un citur pasaulē.

Mācību periods: 160 stundas
Iegūstamais dokuments: Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Kursa programma:

Profesionālie mācību priekšmeti:
Noslēguma pārbaudījums.

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā pilnveidot profesionālās zināšanas un prasmes metālapstrādes nozarē strādājošiem.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.

Šobrīd kursu iespējams apgūt šādās Latvijas pilsētās:

Bauskas filiāle
Tālrunis: 20282016 Adrese: Dārza iela 14a, Bauska E-pasts: bauska@buts.lv
Norises laiks: 28.08.2020
Pasniedzējs: Dagnis Dārznieks

Jūsu ieguvumi: