Pamatapmācības programma augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoriem


Atsaucoties uz 19.03.2013. MK noteikumiem Nr.147 „Noteikumi par profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju, augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru, augu aizsardzības līdzekļu pārdevēju un augu aizsardzības konsultantu apmācību”, lai veiktu augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatora darbu, nepieciešams apgūt specifiskas zināšanas!
Augu aizsardzības līdzekļu (turpmāk tekstā AAL) lietošanas operators drīkst  strādāt ar visu reģistrācijas klašu AAL, tādēļ 13.12.2011. MK noteikumi Nr.950 „Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas noteikumi” nosaka, ka par prasību ievērošanu attiecībā uz cilvēku un dzīvnieku veselības un vides aizsardzību ir atbildīgs ikviens augu aizsardzības līdzekļu lietotājs, kā arī augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operators.

Mācību ilgums: 6 stundas
Iegūstamais dokuments: Augu aizsardzības līdzekļa lietošanas operatora apliecība

Kursa programma:


Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā sniegt teorētiskas zināšanas par augu aizsardzības līdzekļu lietošanas un drošības prasībām.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.

Šobrīd kursu iespējams apgūt šādās Latvijas pilsētās:


Jūsu ieguvumi: