Pamatapmācības programma profesionālajiem augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem pirmās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu lietošanai


Pirmās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļus (turpmāk tekstā ALL) drīkst iegādāties un lietot personas, kuras saņēmušas apliecības par AAL zināšanu minimuma apguvi.
Atsaucoties uz 19.03.2013. MK noteikumiem Nr.147 „Noteikumi par profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju, augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru, augu aizsardzības līdzekļu pārdevēju un augu aizsardzības konsultantu apmācību”, apmācības paredzētas, lai neradītu draudus apstrādei neparedzētiem augiem jeb citām blakus kultūrām, kā arī risku cilvēkiem, dabas bioloģiskai daudzveidībai  un videi kopumā.

Mācību ilgums: 18 stundas
Iegūstamais dokuments: Profesionālā augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecība darbībām ar pirmās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļiem

Kursa programma:

Profesionālie mācību priekšmeti:
- kas ir fumiganti;
- izvēles principi, to ietekmējošie faktori;
- koncentrācijas noteikšanas metodes, raksturojums;
- tehniskas ierīces, ko lieto fumigācijas laikā;
- degazācija;
- alternatīvās apstrādes metodes;
Praktiska nodarbība fumigācijā;
Eksāmens.


Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā sniegt teorētiskas un praktiskas zināšanas par pirmās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu lietošanas un drošības prasībām.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.

Šobrīd kursu iespējams apgūt šādās Latvijas pilsētās:


Jūsu ieguvumi: